Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Vývojové prostředí FP Win Pro mýtů zbavené

Každý program je tak dobrý, jak dobře se s ním uživateli pracuje. I nejlépe propracovaný software nebude oblíbený, pokud na uživatele bude místo přehledné obrazovky blikat pouze „dosový“ kurzor. U vývojového prostředí to platí dvojnásob. Má-li programátor možnost volby, dá přednost přehledně rozloženým oknům obrazovky a inteligentní nápovědě před nepřehledným zmatkem. Vývojové prostředí FP Win Pro, v současné době ve své verzi 6, patří podle názorů vývojářů spíše do kategorie těch povedených.
 
Panasonic byl iniciátorem a následně zakládajícím členem asociace PLCopen, která jako první nastavila pevná pravidla pro
programování programovatelných automatů (PLC). Tím je zaručeno, že vývojové prostředí FP Win Pro plně vyhovuje všem požadavkům normy IEC 61131-3 (pro Windows 2000/XP/Vista/7).
 
Současná verze 6 programu FP Win Pro je vyvíjena po dobu mnoha let, vždy ruku v ruce s vývojem hardwaru. S modernizací jednotlivých typů PLC bylo postupně aktualizováno programové prostředí. Snahou bylo, aby byl jeho vývoj kontinuální. Nikdy se nestalo ani nestane, aby pro nový hardware bylo nutné pořídit nové nákladné vývojové prostředí. Nové typy PLC jsou do systému postupně doplňovány buď v nových verzích, nebo prostřednictvím aktualizace (upgradu), přičemž je vždy zachována zpětná kompatibilita se staršími typy. FP Win Pro je k dispozici ve verzi light pro PLC řady FPX, FP0, FP Sigma, Fpe a v plné verzi pro všechny typy PLC Panasonic, včetně nejvyšší řady FP2. Výhodou tohoto řešení je jednotný způsob práce se softwarovým nástrojem pro všechny řady PLC.
 
Panasonic nabízí unikátní koncept připravených a uživatelsky specifikovaných funkcí a funkčních bloků. Jsou řazeny v okně abecedně, ale pro rychlé dohledání je lze filtrovat podle několika kritérií. Programátor může vytvořit vlastní bloky nebo využít široké spektrum připravených bloků pro standardní operace či speciální úlohy. Jsou k dispozici knihovny pro komunikaci po Ethernetu, kontrolu teploty, sériovou komunikaci s invertory, řízení posunu, určování pozice slunce a mnoho dalších. Každá knihovna předem připravených bloků obsahuje nápovědu on-line a vzorové příklady použití.
 
PLC lze programovat pěti známými jazyky: jazykem kontaktních schémat (LD), funkčních bloků (FB), mnemokódů (IL), strukturovaným textem (ST) a jazykem sekvenčního programování (SFC). Každý z nich má své výhody či nevýhody a norma IEC 61131-3 určuje pravidla pro jejich použití. Ve vývojovém prostředí FP Win Pro lze tyto jazyky v rámci jednoho projektu kombinovat, a využít tak jejich přednosti.
 
FP Win Pro disponuje nástroji pro krokování, diagnostiku a sledování hodnot proměnných jak v numerických hodnotách, tak v grafu, který je vytvářen on-line. Při zpracování rozsáhlejších projektů uživatel ocení možnost vkládat do programu prvky příslušnými klávesovými zkratkami. V programu je možné definovat proměnné s použitím diakritiky a vpisovat rozsáhlé komentáře v libovolném jazyce s podporou azbuky či asijských znaků. Tyto komentáře zůstávají součástí zkompilovaného kódu v PLC, a tak po načtení (upload) programu z PLC a jeho dekompilaci má uživatel k dispozici program i s komentáři.
 
Projekt je od začátku vytvářen pro předem určený typ PLC. Nic však nebrání, zkonvertovat projekt pro jiný typ – k tomu lze použít automatickou konverzi. Připojíli uživatel PLC, které neodpovídá předdefinovanému typu, program na to automaticky upozorní a navrhne optimální způsob převodu.
 
Ke všem PLC lze přistupovat dálkově a kontrolovat i programovat je prostřednictvím modemu nebo internetu. Právě v těchto
případech, a nejen v nich, uživatel ocení funkci virtuálního PLC, která umožní plnohodnotně vyzkoušet běh celého programu,
aniž je připojen jakýkoliv hardware.
 
Panasonic nabízí kompletní sortiment pro automatizaci a pro každý nabízený hardware je v nabídce příslušný software k programování a parametrizaci. Kromě programového prostředí FP Win Pro jsou v nabídce další nástroje.
 
GT Win je vývojové prostředí pro tvorbu obrazovek dotykových operátorských panelů řady GT.
 
Movicon je vývojové prostředí pro dotykové operátorské panely GN (7" až 15") vybavené předem připravenými tematickými knihovnami a šablonami. Automatická výměna aktuálně deklarovaných proměnných s programem FP Win Pro dovoluje plynule vytvářet celý projekt. Každý projekt lze ověřit off-line simulátorem. Systém disponuje 4 096 vstupy/výstupy, osmi úložníky dat (datalogery) a možností jednoduché implementace ActiveX, DLL a dalších komponent.
 
FP Safe Configurator je obslužné prostředí, které vymezuje bezpečnostní funkce v souladu s normou ČSN 62061 pro používání automatizační techniky v tzv. bezpečných provozech. Konfigurátor je k dispozici ve variantě samostatného programu nebo je možné jej doinstalovat jako součást FP Win Pro.
 
FP Data Analyzer se uplatní, nefungujeli projekt v PLC podle očekávání. Tento program zaznamenává data z PLC a dokáže je zpětně (off-line) přehledně zobrazovat a vyhodnocovat.
 
FP Web Designer nabízí bohaté možnosti vizualizace aktuálních hodnot proměnných PLC i jejich průběhů a trendů, které lze díky internetu prohlížet kdekoliv na světě. Hodnoty proměnných jsou vstupy pro generování html kódu a při jejich zobrazení jim lze přiřadit příslušnou barvu a grafickou podobu.
 
PC Way dovoluje přímé propojení excelové tabulky a aktuálních hodnot proměnných v PLC. Lze nastavovat obnovování v pevné časové periodě či na základě událostí v PC nebo PLC.
 
Control Configurator MS posílá informativní či výstražné zprávy na základě hodnot proměnných v PLC. Lze nastavit až šestnáct různých zpráv, které je možné posílat až na čtyři telefonní čísla.
 
PLC Panasonic řídí tiskařské stroje, výrobní linky, chod technických zařízení inteligentních domů a lze je nalézt v mnoha dalších oborech a zařízeních po celém světě. Každou desetinu sekundy, minutu, hodinu či každý týden plní své úkoly a zpracovávají algoritmy, které pro ně na počátku přesně určili lidé prostřednictvím programového prostředí FP Win Pro. A toto programové prostředí si i po letech poradí s přenosem kódu po připojení libovolného PLC naprogramovaného s použitím lokálního písma kdekoliv na světě.
 
Luděk Barták,
 
Obr. 1. Rozložení oken vývojového prostředí FP Win Pro
Obr. 2. Program v LD včetně deklarace proměnných