Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Vývoj regulátorů Jumo Dicon

Automa 9/2001

(Jumo)

Vývoj regulátorů Jumo Dicon

Nejnovější procesní a programové regulátory Jumo s čelním rámečkem o rozměru 96 × 48 mm (na výšku i na ležato) a 96 × 96 mm přinášejí uživateli funkční vylepšení, zejména možnost využít rozhraní Profibus-DP a konfigurační program rozšířený o funkci startup.

Obr. 1.

Časový programový regulátor umožňuje editovat deset programů, jejichž programovým úsekům lze přiřadit vždy osm řídicích kontaktů. Hodiny reálného času dovolují realizovat start v definovaném okamžiku.

Sériové rozhraní RS-485 a protokol Modbus lze využít k začlenění regulátoru do sběrnic v provozu master-slave.

Základní charakteristika:

  • čtyři žádané hodnoty,
  • dvě sady parametrů,
  • rampová funkce,
  • matematický a logický modul,
  • strukturované blokování klávesnice a obslužných úrovní,
  • napájecí napětí 110 až 240 V AC, popř. 20 až 30 V AC/DC,
  • napájení dvouvodičových převodníků 22 V/30 mA,
  • uživatelská linearizace,
  • univerzální měřicí vstupy konfigurovatelné pro Pt 100, Pt 1 000, KTY a všechny obvyklé termoelektrické články,
  • unifikované signály 0(4) až 20 mA, 0(2) až 10 V, –10 až 0(2) až 10 V.

Obr. 2.

Vedle možnosti obsluhovat regulátor pomocí čelní klávesnice má uživatel k dispozici komfortní program setup, pomocí něhož lze pohodlně konfigurovat veškeré funkce přístroje, zadávat a editovat časové programy i jejich jednotlivé časové úseky.

Program setup pro PC obsahuje standardně funkci startup, která dovoluje uživateli snadno a pohodlně přizpůsobovat parametry regulátoru dané regulované soustavě a dokumentovat výsledky optimalizace.

Firma Jumo bude na MSV v Brně vystavovat ještě mnoho dalších zajímavých produktů z oblasti měření a regulace. Kromě popsaného zařízení, které je součástí široké skupiny regulátorů, zahrnující jednoduché elektronické regulátory, regulátory řízené mikroprocesorem i speciální bezpečnostní regulátory, dodává Jumo zařízení pro fyzikálně-chemickou analýzu kapalin (měření pH, redoxního potenciálu, vodivosti, obsahu kyslíku), teploměry, termostaty, přístroje pro měření tlaku, snímače teploty a vlhkosti, převodníky k nim a zobrazovací a zapisovací přístroje. Některé z nových výrobků jsou stručně uvedeny v pozvánce, zařazené do článku Novinky v automatizaci na MSV v Brně (str. 15). Bližší podrobnosti se dozvíte ve stánku firmy a nejzajímavější z nich jistě budou představeny i prostřednictvím časopisu Automa.

JUMO Měření a regulace s. r. o.
Šumavská 31
615 54 Brno
tel.: 05/41 32 11 13
fax: 05/41 21 15 20
e-mail: info@jumo.cz
www.jumo.cz