Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Výukové kursy produktů firmy Wonderware zdarma

číslo 6/2004

Výukové kursy produktů firmy Wonderware zdarma

Na internetových stránkách firmy Wonderware jsou nově zpřístupněny výukové kursy Getting Started with QI Analyst, Getting Started with SuiteVoyager a Getting Started with IndustrialSQL Server. Tyto kursy on-line jsou zdarma a jsou určeny pro první seznámení s uvedenými systémy.

Kursy jsou vedeny formou grafické animované prezentace rozdělené do několika kapitol, z nichž většina je uzavřena ukázkou, kde je uživatel v dané problematice veden krok po kroku.

Kurs Getting Started with QI Analyst přehledně představuje systém QI Analyst pro statistické řízení procesů. Systém umožňuje výrobcům v reálném čase statisticky zpracovávat data pro monitorování výroby a předvídání možných budoucích problémů pro okamžité zásahy do výrobního procesu.

Kurs Getting Started with SuiteVoyager přehledně ukazuje, jak použít produkt SuiteVoyager pro rychlé a snadné vytvoření obsahu výrobního informačního portálu. Účastník se seznámí s publikací oken vizualizačních aplikací InTouch, s konfigurací datových zdrojů pro publikování alarmů a dat o historii výroby i s tím, jak SuiteVoyager propojit s externími nezávislými databázemi. Pozná rovněž, jak lze vytvořit složené pohledy a komplexní zabezpečení systému. Kromě vysvětlení základních funkcí bude přehledně seznámen i s použitím produktu v praxi.

Kurs Getting Started with IndustrialSQL Server přehledně zobrazuje hlavní části a funkce procesní historizační databáze IndustrialSQL Server. Účastník kursu se seznámí se správou systému IndustrialSQL Server, importem proměnných z aplikací InTouch, se spouštěním jednoduchých dotazů na uložená data a s použitím klientských nástrojů pro grafické zobrazení a analýzy dat.

Absolvování každého kursu trvá zhruba jednu až dvě hodiny. Tempo výuky si účastník určuje sám přechodem mezi jednotlivými sekcemi. Po případném přerušení práce s tímto výukovým programem lze při jeho dalším otevření snadno pokračovat od části, kde byla práce přerušena. Pro vlastní kurs není nutné instalovat skutečný software, stačí pouze internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer (verze 5 nebo novější) s rozlišením 1 024 × 768 a povolenými cookies a Javou. Pro spuštění ukázky v simulovaném prostředí IDE nebo InTouch je nutné nainstalovat ještě plug-in RapidBuilder (5,64 MB; instalaci prohlížeč nabídne sám).

Kursy lze nalézt na adrese http://www.wonderware.com/training/online_training/tutorials.asp. Na této adrese jsou také k dispozici již dříve publikované kursy Getting Started With InTouch a Getting Started With Industrial Application Server.

Josef Vích

Inzerce zpět