Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Vystavovatelé hledají nové cesty k zákazníkům

Technice pro průmysl, dopravu a logistiku je na brněnském výstavišti vyhrazen týden od 14. do 18. září 2009. Letošní Mezinárodní strojírenský veletrh pořádaný společně s veletrhem Transport a logistika může být za současné hospodářské recese příhodnou příležitostí, jak oslovit nové klienty a stávajícím odběratelům představit své novinky. Vždyť nové cesty k zákazníkům hledají dnes patrně všechny průmyslové firmy. Podniky opatrněji zvažují náklady na prezentaci a na veletrh se připravují pečlivěji než v minulých letech. Konkrétní zájemci o novu techniku budou mít zřejmě jasnější vizi než v minulosti.
 

V Brně se sejde průmyslová špička

 
Letos se MSV zúčastní 1 500 vystavujících firem z 28 zemí. Mezi obory je tradiční dominantou oblast obrábění, tváření, svařování, povrchové a tepelné úpravy, ve které se bude prezentovat plná třetina všech vystavovatelů. Právě těmto oborům bude vyhrazen zcela nový pavilon P, který je se svými patnácti tisíci čtverečními metry největší výstavní halou ve střední Evropě. K nosným oborům patří také materiály a komponenty pro strojírenství, elektronika, automatizace a měřicí technika, energetika a plastikářský průmysl.
 
Letos je zvýrazněným tématem doprava a logistika, prezentovaná především na souběžném veletrhu Transport a logistika, který se koná pouze v lichých letech. Jeho nejsilnějším oborem je manipulační technika, ale bohatou nabídku slibují také obory průmyslové balení, vybavení skladů nebo kolejová technika.
 

Zájem ze zahraničí, především z Německa a Slovenska

 
Zájem ze zahraničí zůstává na solidní úrovni posledních ročníků. Vystavuje 540 zahraničních firem, desítky z nich vůbec poprvé, a podíl zahraničních vystavovatelů dosahuje stejně jako v minulých letech 36 %.
 
Dominují jako již tradičně němečtí vystavovatelé. Přestaví se 250 německých firem, z nichž 60 vystavuje poprvé. Mnoho dalších německých firem budou prezentovat jejich čeští zástupci či distributoři. Po Německu bude nejpočetněji zastoupeným státem Slovensko s 80 vystavovateli, následují Itálie, Rakousko a Švýcarsko. Hlásí se mnoho nových vystavovatelů, kteří přijedou nejen z Evropy, ale také z asijských zemí. Oficiální účast chystají vedle Německa ještě Francie, Itálie, Norsko, Rusko, Slovensko, Švýcarsko a Tchaj-wan. Na straně návštěvníků je již dnes ohlášeno několik podnikatelských misí, mj. z Německa, Ruska nebo Velké Británie.
 
Slovensko je letos partnerskou zemí MSV. V rámci doprovodného programu se uskuteční setkání českých a slovenských podnikatelů, semináře, odborné konference na ekonomická témata či firemní prezentace.
 

Podpora exportu

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zahrnulo v roce 2009 MSV i Transport a logistiku do seznamu tuzemských veletrhů s podporou českých exportérů. Podpora zahrnuje projekty Podnikatelský inkubátor a Incomingová mise. Cílem projektu Inkubátor je pomoci českým začínajícím exportérům k profesionální prezentaci na veletrzích v zahraničí. Začínající malé a střední české firmy zaměřené na export budou mít možnost nabýt zkušeností ve společné expozici na MSV. To by jim mělo napomoci v budoucí účasti na zahraničních veletrzích.
 
Úkolem druhého projektu s názvem Incomingová mise je podpořit vývoz českých firem zprostředkováním schůzek členů zahraničních obchodních misí na MSV se zástupci českých firem, oslovováním potenciálních investorů a organizací společných jednání s představiteli svazů a asociací, seminářů a návštěv ve výrobních prostorách firem.
 

Zlatá medaile MSV letos bez poplatku

 
Tradiční soutěž o nejlepší exponáty MSV dostává počínaje letošním ročníkem novou a atraktivnější podobu. Přihláška již není spojena s žádným poplatkem, takže vystavovatelé exponátů inovačního charakteru nemusí váhat: nemají co ztratit, a pokud jejich exponát uspěje, čeká je i finanční odměna.
(Veletrhy Brno)
 
Obr. 1. Brněnské výstaviště si i při letošním MSV jistě zachová svou rušnou a zároveň příjemnou atmosféru

Obr. 2. Nový pavilon P