Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Výstava průmyslové techniky společnosti Bosch Rexroth

V Mladé Boleslavi uspořádala společnost Bosch Rexroth v září tohoto roku již jedenáctý ročník firemní výstavy Hausmesse. Představila nejnovější techniku z oblasti pohonů a řídicích systémů, která rychle, přesně a bezpečně ovládá stroje a systémy nejrůznějších velikostí a umožňuje jim energeticky úsporný provoz. Návštěvníci si zde prohlédli kompletní nabídku z oblasti průmyslové i mobilní hydrauliky, průmyslových elektrických pohonů a řídicích systémů, včetně úloh z oblasti Industry 4.0. Vystavena byla také lineární, montážní a šroubovací technika. Společnost má bohaté zkušenosti s realizacemi různých projektů po celém světě v oblastech strojírenství, průmyslové automatizace a mobilních strojů a zařízení. Díky těmto zkušenostem je schopna vyvíjet inovativní komponenty a poskytovat systémová řešení uzpůsobená na míru, včetně servisní podpory a školení. 

Destičkový dopravník VarioFlow Plus

Na výstavě Hausmesse si zájemci prohlédli jednoduchý a flexibilní destičkový dopravník Bosch Rexroth VarioFlow (obr. 1) s tichým a spolehlivým provozem. Dopravník lze přizpůsobit potřebám zákazníka. Skládá se ze základních standardizovaných modulů, které vyhovují různým provozním požadavkům. Tyto moduly jsou vybaveny vlastním pohonem, což usnadňuje projektový návrh dopravníku a jeho instalaci. Díky kluzným vedením s bočním uložením je jeho provoz tichý a bezúdržbový.

Sestava dopravníku je dodávána v šesti velikostech a dovoluje individuální uspořádání. Zákazník má na výběr dopravníky ze dvou materiálů: z hliníku nebo z korozivzdorné oceli (při přísnějších požadavcích na hygienu, např. v potravinářském průmyslu). Bosch Rexroth alternativně nabízí systém paletových dílů vhodný pro přepravu palet pracovních dílů v automobilovém a elektronickém průmyslu. 

Dopravníkový systém TS5

Moderní válečkový dopravníkový systém TS 5 se skládá z variabilních komponent, které lze vzájemně kombinovat a doplňovat dalšími komponenty firmy Bosch Rexroth. Dopravníky mohou být naplánovány s maximální flexibilitou podle požadavků zákazníků a také zcela naplňují koncepci Industry 4.0 Jednotlivé moduly lze kombinovat navzájem, ale i s dalšími řešeními Bosch Rexroth navrženými podle koncepce Industry 4.0 Pomocí nástroje pro plánování MTpro je možné navrhnout libovolné rozvržení včetně rozsahu zatížení (až 400 kg).

Ve srovnání se systémy, které používají běžné řetězové pohony, je dopravník TS 5, vybavený hnací hřídelí a dopravníkovými válečky, téměř bezúdržbový. Výhodami jsou rovněž nízké opotřebení a vyšší produktivita. 

Active Cockpit

Návštěvníci výstavy Hausmesse si mohli vyzkoušet interaktivní komunikační platformu Active Cockpit (obr. 2), která v režimu online zpracovává a filtruje výrobní data z linek a zobrazuje je oprávněným uživatelům přehledně a interaktivně na velké dotykové obrazovce, tabletu či monitoru v kanceláři. Pomáhá vedoucím i řadovým pracovníkům pohotově vyřešit potíže ve výrobě.

Na rozdíl od běžných LCD panelů, používaných ve výrobních linkách, které pouze pasivně zobrazují předem určené druhy informací (např. o počtu vyrobených kusů, neshodách apod.), je Active Cockpit interaktivní software umožňující uživateli vstoupit do zobrazených dat, vyznačit změny, vložit komentáře či zahájit optimalizační opatření spuštěním příslušných aplikací. 

Hliníkový konstrukční systém a prvky pro montážní linky

Na výstavě byla k vidění také rozsáhlá nabídka hliníkových konstrukčních prvků a sestav, kterou společnost Bosch využívá i ve svých vlastních výrobních závodech po celém světě. Z těchto hliníkových dílů je možné snadno sestavit libovolnou montážní linku nebo konstrukci stroje, ale též ergonomické pracovní stoly, regály FIFO, ochranné ploty, konstrukce a rámy jednoúčelových strojů.

Pro přípravu, návrh a konstrukci technického řešení konkrétní sestavy se používá softwarový nástroj MTpro. Tento nástroj obsahuje kompletní databázi prvků hliníkového konstrukčního programu a funkce pro rychlý návrh layoutů s následným exportem do běžných programů CAD. 

(Bosch Rexroth)

Obr. 1. Destičkový dopravník Rexroth VarioFlow

Obr. 2. Interaktivní komunikační platforma Active Cockpit zpracovává a zobrazuje data z výrobních procesů