Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Vyšší produktivita díky integrované bezpečnosti

Společnost B&R je prvním výrobcem, který získal certifikát pro výhradně digitální bezpečnostní servopohony jako komplet, tj. od snímačů až po akční členy. Servoměniče ACOPOSmulti, certifikované v TÜV Rheinland, se vyznačují zkrácením dob odezvy na poruchy na desetinu a poklesem souvisejícího maximálního nárazového zatížení dokonce na jednu setinu dosavadních hodnot. Snaha o maximální dynamiku stroje, a tím o vysokou produktivitu tedy již nekoliduje s požadavkem na co nejvyšší úroveň bezpečnosti. Bezreléový bezpečnostní modul SafeMC zapojený sériově ve všech měničích ACOPOSmulti automaticky sleduje odezvu motoru na povely ze servoměniče pomocí digitálních snímačů polohy s certifikátem podle EN ISO 13849.
 
Bezpečné servoměniče ACOPOSmulti s moduly SafeMC a servomotory vytvářejí ucelené systémy s bezpečnostními funkcemi integrovanými přímo v pohonu, takže odpadají dodatečná kabeláž i externí monitorovací moduly. Navíc lze měniče ACOPOSmulti s obvodem SafeMC hladce začlenit do existujících systémů s bezpečnostní řídicí jednotkou SafeLOGIC a bezpečnostními moduly X20. Výsledný ucelený systém současně zvyšuje produktivitu stroje i úroveň bezpečnosti pracoviště.
 
Bezpečnostní funkce pro přístroje ACOPOSmulti s moduly SafeMC se programují ve vývojovém prostředí B&R Automation Studio s použitím nástroje SafeDESIGNER. Konfigurování usnadňují a urychlují samostatná parametrizace modulu SafeMC a vestavěný elektronický typový štítek přístroje.
 
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com