Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Výsledky skupiny Siemens ČR v obchodním roce 2002/2003

číslo 1/2004

Výsledky skupiny Siemens ČR v obchodním roce 2002/2003

Skupina Siemens ČR v obchodním roce 2002/2003, který skončil 30. září 2003, rozšířila své dosavadní působení v České republice. Celkový obrat skupiny vzrostl z 37 miliard dosažených v uplynulém obchodním roce na 39,4 miliardy korun, zisk před úroky a zdaněním (EBIT) se zvýšil z předcházející 1,9 miliardy korun na 3,2 miliardy korun. Podíl výroby na celkovém obratu ve sledovaném období činil 62 %.

V uplynulém obchodním roce Siemens vyvezl 41 % svého celkového obratu a celková výše jeho vývozu tak byla 16 miliard korun. Jeho postavení mezi českými exportéry potvrdil úspěch v soutěži Exportér roku, pořádané Hospodářskou komorou České republiky (blíže viz str. 24).

O více než jeden tisíc vzrostl i počet zaměstnanců: z téměř 10 000 se v obchodním roce 2002/2003 zvýšil již na 11 000 osob.

(ed)

Inzerce zpět