Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Výsledky hry Putování za rekordy v automatizaci

Kam pokročila automatizační technika v různých oblastech a co lze očekávat od jejího použití v praxi, se mohli dovědět účastníci hry Putování za rekordy v automatizaci. Hru uspořádal časopis Automa pro návštěvníky veletrhu Amper 2013. V čem hra spočívala? Návštěvníci dostali herní plán, v němž byly vyznačeny stánky zúčastněných partnerských firem – vystavovatelů na vele­trhu. U každé firmy byla uvedena otázka. Za odpověďmi se účastníci vydali do stánků těchto firem. Co se ve stánku dozvěděli, zaznamenali do herních plánů a ty odevzdali v jednom ze stánků nakladatelství FCC Public. Cestovatelé, kteří odpověděli alespoň na sedm otázek, byli zařazeni do slosování o hodnotné ceny, které věnovaly partnerské firmy. Ti, kdo odpověděli na více než čtyři otázky, získali půlroční bezplatné zasílání časopisu Automa.

Herní plány byly slosovány v pátek 22. března ve 13:00 ve studiu Amper Forum, které v hale P provozovala Elektrika.cz. Zástupci všech zúčastněných firem postupně vylosovali výherce cen, které do soutěže věnovaly jejich firmy (obr. 1). Slosování bylo živě přenášeno, účastníci hry měli příležitost je sledovat na adrese www.elektrika.tv/live. Záznam ze slosování lze spustit v elektronické verzi tohoto vydání.

Vítězové jsou uvedeni v tab. 1, zatímco tab. 2 obsahuje otázky a správné odpovědi této hry.

Vítězům blahopřejeme. 

(ev)

Obr. 1. Losování ke zhlédnutí na http://bit.ly/putovani_s_automou 

Tab. 1. Vylosovaní účastníci hry Putování za rekordy v automatizaci

Jméno

Výhra

Výhru věnovala firma

Kristián Kéžel

tričko

B+R automatizace

Karel Holík

ruční svítilna

Panasonic Electric Works

Ivan Szabo

taška přes rameno na notebook

Moravské přístroje

Vratislav Kořínek

pokojový snímač vlhkosti a teploty

Top Instruments

Petr Hejl

zkoušecí sada pro elektrikáře

WAGO Elektro

Damián Pleva

měřič krevního tlaku

Omron Electronic

Tomáš Voda

krabice jističů do domácnosti

Schneider Electric

Juraj Straka

batoh

Murrelektronik CZ

Petr Svobodník

flash USB 8 GB

Endress+Hauser

 

Tab. 2. Otázky a správné odpovědi hry Putování za rekordy v automatizaci

Společnost, téma, otázky

Odpověď

B+R automatizace
Synchronizované servopohony – cesta k řízení pohybu bez převodovky, řemenů a kloubových hřídelí

Jaký je světový rekord v počtu vzájemně synchronizovaných os?

728

V jakém taktu jsou synchronizovány?

400 μs

Jaký komunikační protokol umožňuje synchronizaci tak velkého počtu os?

Ethernet POWERLINK

Panasonic Electric Works
Zjišťování přítomnosti a pohybu termoelektrickým snímačem teploty

Jaké označení nese termoelektrický snímač z nabídky firmy Panasonic Electric Works?

Grid-EYE

V kolika samostatných detekčních bodech dokáže měřit teplotu?

v 64 bodech (8 × 8 bodů)

Schneider Electric
Zkratová vypínací schopnost modulárních jističů podle normy ČSN 60947-2

Jaká je nejlepší mezní zkratová vypínací schopnost jističů v koncových obvodech?

15 kA

Jaké označení má jistič firmy Schneider Electric, který má tuto schopnost?

iC60H řady Acti 9

Moravské přístroje
Strojové vidění při kontrole výroby

Jaké procesory jsou využívány masivně paralelními algoritmy zpracování obrazu v systému VisionLab?

grafické procesory

Top Instruments

Snímání rychlosti proudění vzduchu – cesta k úsporám energie

Jakou nejnižší rychlost proudění vzduchu lze snímat termodynamickým principem?

0,06 m/s

Kolik snímačů s tímto principem firma E+E Elektronik vyrobí za rok?

7 milionů

WAGO-Elektro
Změny dispozice kancelářských prostor bez výměny elektroinstalace ve zdech

Jak se jmenuje řídicí systém pro automatizaci budov z nabídky společnosti WAGO, díky kterému lze měnit dispozice kancelářských prostor bez zásahu do elektrických rozvodů?

flexROOM

Omron Electronics

Rychlé řízení delta robotů

Jakého maximálního počtu pracovních cyklů za minutu dosahují delta roboty řízené jednotkou Sysmac NJ?

200 cyklů

Kolik delta robotů je schopna řídit jedna jednotka Sysmac NJ?

až osm

Murrelektronik CZ
Napájení v průmyslové automatizaci

Jak dlouhou dobu je zdroj Emparro schopen dodávat 150 % výkonu?

4 s

S jakou nejvyšší účinností pracuje zdroj Emparro?

95 %

Endress+Hauser
Kalibrace průtokoměrů na mobilní kalibrační trati

Na jakém principu pracuje referenční měřidlo používané při kalibraci průtokoměrů na mobilní kalibrační trati Endress+Hauser?

Coriolisův princip

Průtokoměry jakých jmenovitých rozměrů (DN) na ní lze kalibrovat?

DN04 až DN80