Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Výročí firmy Festo

Automa 9/2000

(Bk)

Výročí firmy Festo

V předchozím příspěvku představil Jiří Petránek z firmy Festo robot TRON-X. Kdo zavítal do stánku firmy Festo na MSV v Brně, jistě tento exponát nenechal bez povšimnutí. Bylo zajímavé sledovat nejen robot, ale i reakce návštěvníků, kteří se na něj dívali s neskrývaným obdivem.

V této souvislosti je dobré připomenout, že firma Festo není v oboru pneumatického řízení žádným nováčkem. Je jí totiž již 75 let. Z toho třicet let působí i na území České republiky. První obchodní cestu do tehdejší ČSSR podnikl majitel firmy pan Stoll již v roce 1966. Výsledkem byl vznik zastoupení, nejprve prostřednictvím firmy Narex, později zastupujícími organizacemi Phoenix a Media. Následovalo založení firmy Festo –obchodní zastoupení při Správě diplomatického sboru. To bylo mimochodem první přímé zastoupení soukromé firmy ze zóny za „železnou oponou“, které v ČSSR mohlo působit.

Po roce 1989 se podmínky podnikání na území ČR radikálně změnily. Firma Festo využila novou situaci, pronajala si a později koupila nové prostory v Praze-Modřanech a založila českou společnost Festo, spol. s r. o. V letošním roce tato společnost oslavila již desáté výročí vzniku.

„Narozeninovou“ oslavu uspořádala firma Festo v budově Národního technického muzea v Praze. Ředitel firmy pan Novák v úvodním projevu konstatoval, že firma má v ČR v současné době přibližně 2 500 zákazníků-partnerů a zaujímá vůdčí pozici na trhu s pneumatickými komponentami. „S výrobky Festo se lze setkat ve všech odvětvích průmyslu, od Trioly až po Třinecké železárny,“ konstatoval pan Novák.

Firma Festo, spol. s r. o., však není jen prodejní organizací, ale stará se i o vzdělávání svých partnerů. Divize Didaktika vyrábí učební pomůcky v oboru automatizační techniky pro školy všech stupňů, od odborných učilišť až po vysoké školy. Firma Festo pořádá ucelenou řadu školení pneumatického řízení a automatizace pro začátečníky i pokročilé a spolupracuje při tom i s vysokoškolskými ústavy. Jistě proto není náhodou, že firmě Festo přišli k výročí popřát i profesoři Zítek a Talácko z FSI ČVUT v Praze.

Ještě o jednom hostu, který se oslavy zúčastnil, je třeba se zmínit. Za spolupráci a podporu přišla firmě Festo poděkovat i ředitelka chráněné dílny Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Modrý Klíč.

Co chystá firma Festo do budoucnosti? Důraz bude kladen na vysokou kvalitu, spolehlivost a modernost dodávaných výrobků, ale i na odbornou poradenskou činnost. Budou optimalizovány logistické cesty, aby výrobek dorazil k zákazníkovi co nejdříve. Pro objednávání výrobků a sledování průběhu zakázky budou využívána elektronická média. Stále více informací zákazník i zájemce o výrobky Festo získají prostřednictvím internetu. Odborní poradci budou schopni nejen poradit při výběru vhodného standardního prvku, ale i doporučit zákaznické řešení přesně „na míru“ dané aplikace.