Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Výroba v době pandemie

V těžkých časech se lidé obracejí k příběhům. Hledají inspiraci, pochopení a kolektivitu – aby si v těžkém období nepřipadali osamocení a viděli, jak se se situací vypořádávají ostatní. Je to také jeden z důvodů, proč společnost Universal Robots na svém blogu spouští seriál s příběhy výrobců z celého světa, kteří byli postiženi pandemií covid-19. „Je naším přáním, abychom mohli všichni i nadále navzájem spolupracovat (v bezpečné vzdálenosti), být k sobě ohleduplní a učit se od sebe,“ píše se v blogu společnosti Universal Robots (UR).

Společnost UR začíná u sebe: v prvním článku na blogu odpovídá na otázky viceprezident Universal Robots pro provoz a dodavatelský řetězec Martin Kjćrbo, a představuje řešení, pomocí kterých se UR jako výrobce vyrovnává s pandemií nemoci covid-19. Hovoří o pohledu na celou situaci, o výzvách a rovněž o tom, jak současná krize posílí budoucí fungování Universal Robots.

 

Řekněte nám prosím, jak dnes fungujete ve srovnání s dobou před pandemií?

Na začátku ledna tohoto roku jsme pozorně sledovali, jak se vyvíjí situace v Číně, a začali jsme se připravovat na to, že se virus postupně rozšíří do celého světa a také na trhy, kde působíme. Když první země začaly zavádět celostátní karantény, byli jsme na to připraveni.

V současnosti všichni naši zaměstnanci, kteří fyzicky nepůsobí ve výrobě našich robotů, pracují z domova. To znamená, že týmy, které se starají o administrativu, prodej, management a vývoj, pracují na dálku a jsou v neustálém kontaktu prostřednictvím online schůzek. Týká se to jak našeho sídla v Dánsku, tak všech 27 poboček po celém světě.

Mnoho našich vývojových pracovníků mělo možnost udělat si z vlastní garáže dočasnou laboratoř. Poslali jsme jim domů roboty, což se ukázalo jako dobré řešení. Díky tomu, že mohou používat některé z našich simulačních softwarových nástrojů UR+, spolu mohou navzájem spolupracovat. Je skvělé sledovat, jak rychle se naši zaměstnanci adaptovali na úplně novou situaci.

 

Jak byli dotčeni vaši dodavatelé a co jste udělali pro zmírnění rizik?

Pandemie covid-19 bezpochyby způsobila velké otřesy. Nastala doba, kdy je náš důmyslný dodavatelský řetězec podrobován velké zkoušce. Naštěstí disponujeme systémem zdvojení našich dodavatelů, takže jsme po uzavření továren v Číně měli možnost odebírat stejné součástky jinde. Nyní, když je většina Evropy uzavřena, aplikujeme zase opačný postup. Zatím jsme neměli žádné výpadky ve výrobě, a naše kapacity tak zůstávají nedotčeny. Vyžadovalo to ale přesměrovat celý dodavatelský řetězec, k čemuž bylo třeba vyvinout mnohdy až neuvěřitelné úsilí.

Neustále se snažíme dívat dopředu. V praxi to znamená například přednostní vystavování objednávek na surové materiály a prověřování nejen našich vlastních dodavatelů, ale i dodavatelů dodavatelů, abychom měli jistotu, že mohou objednávku skutečně realizovat. Ve výsledku jsme nemuseli v důsledku současných opatření jakkoliv konstrukčně upravovat žádný robot z naší modelové řady.

 

Bylo nutné přestavět výrobní linku, aby se minimalizovalo riziko přenosu nákazy, nebo poskytnout osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance?

V ústředí naší společnosti v Dánsku, kde se naše roboty vyrábějí, jsme z původně jednosměnného provozu museli přejít na dvousměnný, abychom mohli více rozložit naši pracovní sílu. Důsledně dodržujeme doporučené dvoumetrové rozestupy mezi zaměstnanci a také jsme doslova všude v budově přidali dezinfekční stanice. Nošení roušek není aktuálně dánskou vládou oficiálně vyžadováno, ale jestliže se tak stane, jsme připraveni je zaměstnancům poskytnout.

Rozložení zaměstnanců do dvou směn také znamená méně lidí v jídelně. Požádali jsme zaměstnance, aby se pohybovali v malých skupinách. Všechny potraviny jsou jednotlivě zabaleny, dočasně je zrušen bufet, abychom předešli křížové kontaminaci. Pro zachování společenského odstupu jsme v jídelně odstranili polovinu židlí.

 

Jak komunikujete se zaměstnanci o nutných výrobních změnách a jak je snášejí?

Od našich zaměstnanců jsme zaznamenali pouze pozitivní ohlasy. Všichni vnímají, že se v současné situaci nacházíme všichni společně. Mezi zaměstnanci panuje velmi vstřícná nálada a všichni si přejí, aby tato krize společnost Universal Robots posílila. Mnoho výrobních úprav šlo přímo z řad zaměstnanců, kteří nám doporučili, jak konkrétní úkon provádět efektivněji, jak zlepšit úklid a vyhovět tak hygienickým opatřením, a tak dále.

Přechod na dvousměnný provoz byl bez problémů. Mnozí z našich zaměstnanců, kteří mají nyní svoje děti doma, práci přes noc vítají. Mohou tak se svými dětmi strávit více času během dne.

 

Spoléháte nyní na automatizaci více než dříve?

Jak se říká – máme, co jsme chtěli. Na naší výrobní lince máme již dlouho roboty, které sestavují další roboty. V dobách, jako je tato, pečlivě sledujeme opravdu každý výrobní úkon, abychom viděli, jakou činnost prováděnou zaměstnanci lze roboty nahradit. Je to neustále probíhající proces, který byl současnou pandemií ještě více urychlen. Myslím, že mnoho našich zákazníků v současnosti řeší podobné otázky a uvědomují si, jak mohou kolaborativní roboty ulehčit práci současným zaměstnancům.

 

Jak zajistíte, aby vaše produkty dorazily k zákazníkům včas?

40Před hromadným uzavíráním hranic většiny států jsme začali odesílat naše hotové produkty do skladů v USA, Malajsii, Číně a Nizozemsku, protože jsme předpokládali, že uzavření hranic ovlivní do jisté míry i nákladní přepravu. Naštěstí se naše nejhorší scénáře nenaplnily. Museli jsme vyřešit mnoho složitých logistických operací, protože se rušilo velké množství letů. Nedávno například byl zrušen let z Kodaně s jednou z našich velkých zásilek, takže jsme museli celý náklad převézt kamionem do Stockholmu, odkud náklad konečně mohl odletět k zákazníkovi.

V dánském ústředí naší společnosti máme roboty umístěné ve dvou různých skladech, takže kdyby v jednom došlo k rozšíření nákazy čínským koronavirem, bylo by možné odesílat zboží z druhého. Naštěstí se to nestalo.

 

Co si myslíte, že si ze současné krize vezme společnost Universal Robots do budoucna? Co jste se během krize naučili?

Myslím, že největší lekcí je důležitost zdvojit dodavatelský řetězec a být neustále v kontaktu s každým dodavatelem. Je to opravdu třeba. Disponujeme systémem, který předpovídá dostupnost pro každý díl, známe slabá místa a máme vždy připraveny záložní plány, abychom mohli v případě výpadku konkrétní díl obstarat.


Změní se způsob fungování vaší společnosti v dlouhodobém výhledu?

Z této krize bezesporu vyjdeme navždy změněni. Na jednu stranu pro nás krize znamenala v mnoha ohledech probuzení, které značně urychlilo výrobu a také zvýšilo požadavky na zdravé pracovní prostředí. Naše nové dezinfekční stanice i po ústupu rizika šíření nákazy nikam vracet nebudeme, zůstanou na svém místě. Zároveň nás tato situace posunula k většímu využití nových způsobů komunikace. Teď jsme například v několika zemích současně rozjeli lokalizované webináře – internetové online semináře, kdy odborníci z Universal Robots informují o kolaborativních robotech, jejich použití v různých úlohách a dalších službách, které naše společnost nabízí. Zájemci tak mohou získat zdarma informace o automatizaci v různých průmyslových odvětvích a celkový přehled o kolaborativní robotice a službách, které poskytujeme. Webináře jsou k dispozici na této adrese: https://www.universal-robots.com/cs/webinars/.

Na druhou stranu jsem smutný z toho, že se mezilidské vztahy velmi pravděpodobně nevrátí do té podoby, na kterou jsme byli zvyklí. Mám na mysli zejména gesta, jako je podání ruky nebo přátelské objetí. Ne­jsem si jistý, zda takto někdy budeme moci znovu komunikovat, což mě netěší. Pevně ale věřím, že se brzy vrátíme k normálnímu životu.

 

(Universal Robots)

Obr. 1. Vývojáři Universal Robots měli možnost vzít si roboty domů, aby mohli i nadále pokračovat ve výzkumu a vývoji

Obr. 2. Kolaborativní roboty na výrobní lince pomohly mnoha zákazníkům Universal Robots vyřešit otázky nedostatku pracovní síly – zde lze vidět spolupráci s robotem v SHAD ve Španělsku, kde robot asistuje pracovnicím při sestavování příslušenství pro motocykly

 

Martin Kjærbo, viceprezident Universal Robots pro provoz a řízení dodavatelských řetězců

Před vstupem do Universal Robots zastával Martin Kjćrbo různé manažerské pozice v logistice, zásobování a vývojových odděleních ve známých dánských společnostech, jako například u výrobce čerpadel Grundfos a výrobce větrných turbín Vestas.