Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Výroba rozváděčů je nyní intuitivnější

Špatná komunikace, nedostatek času a kvalifikovaných pracovníků – to je neradostná realita každodenní práce při výrobě rozváděčů. Společnost EPLAN může pomoci tuto situaci zlepšit: nová aplikace EPLAN Smart Mounting totiž podporuje vysoce účinným způsobem ruční montáž rozváděčů.

Software vede techniky krok za krokem instalací montážních lišt, kabelových žlabů a elektrotechnických komponent a ukazuje, kde a jak se má příslušná komponenta nainstalovat. Dokonce i méně zkušení technici mohou pomocí 3D vizualizace přesně zjistit, kam je třeba jednotlivé součásti namontovat. V kombinaci s EPLAN Smart Wiring lze také přesně zobrazit zapojení rozváděče.

 

Výrobci rozváděčů jsou pod rostoucím časovým tlakem a v mnoha případech se potýkají také s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Zde přichází na pomoc EPLAN Smart Mounting: nový software, který provádí uživatele celým procesem montáže rozváděče (obr. 1). Pomáhá technikům při montáži všech součástí do rozváděče a na montážní desky. Postup montáže je prezentován uživatelsky přívětivým způsobem a je podporován 3D vizualizací. Technik tak okamžitě rozpozná, kam je třeba přístroje umístit (obr. 2). EPLAN Smart Mounting poskytuje technickým pracovníkům ve výrobě úplný seznam všech pracovních kroků, které je nutné provést. Začíná osazením montážních lišt a kabelových žlabů a končí umístěním elektrotechnických komponent včetně pomocných spínačů a časových relé. Aplikaci lze spustit v libovolném webovém prohlížeči, který má přístup na centrální webový server, a proto nevyžaduje žádnou instalaci. Je možné ji použít přímo ve výrobní hale nebo dílně, např. na tabletu.

 

Snadná montáž se správnými výsledky

Příslušné technické informace, včetně rozměrů a umístění přístrojů, výkresů pro vrtání otvorů a typů upevnění pro každou součást, poskytuje digitální dvojče vytvořené v softwaru EPLAN Pro Panel. Technici mohou přímo v aplikaci EPLAN Smart Mounting zadávat k jednotlivým součástem komentáře a posílat je zpět do technického oddělení. To znamená, že elektrotechnická dokumentace je vždy aktuální – a tím se zlepšuje komunikace mezi odděleními.

Další praktickou výhodou je, že změny v projektu lze nyní realizovat velmi rychle a spolehlivě je dokumentovat. Jestliže např. nastaly změny v zákaznických specifikacích a je třeba přidat další jistič motoru nebo spínač, výrobní zakázku lze synchronizovat se změnou zadání a aktualizovat montážní postup. Software přesně ukazuje, kde je třeba přístroje odebrat nebo které je naopak nutné přidat. Znamená to, že již není zapotřebí provádět zdlouhavá ruční srovnávání dokumentace, což šetří čas a zajišťuje správné výsledky. A kdyby se přece jen objevily nějaké pochybnosti, poskytuje EPLAN Smart Mounting přímý přístup k interaktivním schématům.

 

Lepší přehled a větší flexibilita pro manažery výroby

Plnou podporu nezískávají jen pracovníci ve výrobní hale či dílně. Také manažeři výroby mají lepší přehled a větší flexibilitu – okamžitě mohou vidět stav otevřených zakázek. Aplikace zobrazuje průběh montáže krok za krokem: zeleně je označena dokončená instalace, zatímco červeně jsou označeny ještě nezpracované přístroje. Při nedostatku komponent lze montáž rozpracovaného rozváděče snadno předat jinému zaměstnanci. Personální zdroje tak mohou být využívány mnohem flexibilněji pro různé výrobní kroky.

 

Skvělá interakce mezi montáží a zapojováním vodičů

Tím ještě celý proces zdaleka nekončí. Data ze softwaru EPLAN Pro Panel lze použít také pro konfekcionování vodičů. A s použitím aplikace EPLAN Smart Wiring je možné jednotlivé vodiče snadno zapojit. Jednotné rozhraní aplikací EPLAN Smart Mounting a EPLAN Smart Wiring, stejně jako softwaru EPLAN Pro Panel zajišťuje maximální konzistenci dat od začátku do konce. Software je přirozeně kompatibilní s běžnými, plně automatickými stroji pro konfekcionování vodičů, jako je např. Rittal Wire Terminal WT. Lze použít i prefabrikované vodiče. Cílem je dosáhnout nejvyššího možného stupně automatizace od počáteční fáze projektování a konstrukce až po výrobu a zároveň zajistit maximální kvalitu a rychlost výroby.

Více zájemci najdou na: www.eplan.cz/eplan-smart-mounting.

 

(EPLAN Software s. r. o.

Obr. 1. Nový software EPLAN Smart Mounting urychluje osazení rozváděčů

Obr. 2. Aplikace zobrazuje montážním pracovníkům, kde a jak mají být součásti umístěny