Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Výroba hydraulických pohonných agregátů Bosch Rexroth

Společnost Bosch Rexroth AG je součástí skupiny Bosch a přední firmou v oblasti pohonné a řídicí techniky (Drive & Control). V České republice je zastoupena dceřinou společností Bosch Rexroth, spol. s r. o., která na český trh dodává kompletní sortiment firmy, zahrnující řídicí a pohonné systémy, systémy pro automatizaci v průmyslu a prvky mobilní hydrauliky. Kromě obchodního zastoupení je v Brně i provoz na výrobu hydraulických agregátů a kompetenční středisko pro hydraulické agregáty. 

Průmyslová a mobilní hydraulika je doménou společnosti Bosch Rexroth. Hydraulické systémy této firmy nalézají uplatnění v průmyslu, tedy ve tvářecích strojích, lisech, ve výrobních linkách, vstřikovacích strojích, zvedací a manipulační technice, ale také v dřevařství, v mobilních stavebních a zemědělských strojích, v energetice a architektuře. Specifickým využitím hydraulických agregátů je pohon složitých jevištních zařízení, která jsou instalována v divadlech po celém světě. Stále více jsou vyráběné hydraulické agregáty vybavovány regulační technikou na podporu mechatronických systémů a energeticky úsporných řešení. Hydraulické pohonné agregáty jsou také častěji vybaveny elektroinstalací a řídicími systémy, včetně softwarového řešení, vlastní produkce.

Hydraulický agregát je rozhodujícím prvkem v hydraulických úlohách, kde se k přenosu síly a realizaci lineárních nebo rotačních pohybů využívá tlakové médium. Agregát je systém vybavený nádrží s pracovní kapalinou, pohonnou jednotkou, snímači, řídicí technikou pro regulaci tlaku, teploty a průtoku kapaliny a prvky chlazení a filtrace. Pohonný agregát je často doplněn akumulátoro­vými stanicemi. Hydraulické agregáty mnohdy pohánějí několik zařízení, a proto musí být vybaveny rozvodnými a ventilovými bloky.

Ve výrobní hale Bosch Rexroth v Brně jsou zhotovovány hydraulické agregáty nejrůznějších velikostí, od 10 do 85 000 l, a pro velmi rozmanité použití, zcela podle potřeb zákazníků. Zákazníkům jsou nabízeny komplexní služby od projekce a konstrukce přes výrobu až po dodávku a montáž kompletního hydraulického systému u zákazníka, včetně jeho uvedení do provozu a následného servisu.

Ve výrobě hydraulických agregátů v brněnském podniku jsou zaváděny principy konceptu Industry 4.0. V hale se montuje mnoho agregátů a postup jednotlivých zakázek ukazuje vizualizace na velkém panelu. Pracoviště jsou optimalizována s ohledem na nejvyšší požadavky ergonomie a bezpečnosti práce. V podmínkách nesériové, zákaznicky orientované výroby je dosahováno vysoké produktivity a efektivity díky tomu, že jednotlivé kroky jsou prováděny s použitím specifického špičkového vybavení podle principů BPS (Bosch Production System). Ve výrobě jsou v provozu počítačová pracoviště, v důsledku čehož je minimalizován podíl papírové dokumentace, a tudíž i negativní dopady na životní prostředí.

Kromě výrobního závodu je v Brně vybudováno také zázemí pro obchodní zastoupení společnosti. Rozsáhlé servisní oddělení vybavené nejmodernějším zkušebním zařízením doplňuje komplexní nabídku služeb pro zákazníky v oblasti oprav, seřízení a externích montáží. Firma disponuje i vlastním špičkovým školicím střediskem.

(ev)

Obr. 1. Hydraulické pohony naleznou uplatnění také ve strojích pro zemní a výkopové práce nebo ve dřevařství

Obr. 2. Hydraulický agregát ve výrobní hale Bosch Rexroth v Brně

Obr. 3. Rozvodný blok hydraulického agregátu

Obr. 4. Ventilový blok hydraulického agregátu

Obr. 5. Zkušební stend pro servis čerpadel