Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Výkonové moduly pro řízení třífázových motorů v sítích AS-i

číslo 4/2005

Výkonové moduly pro řízení třífázových motorů v sítích AS-i

Ke sběrnici AS-i je možné připojit mnoho druhů provozních přístrojů ovládaných prostřednictvím centrálního řídicího modulu. Novou komponentou, která může být rovněž připojena k síti AS-i, je modul Power Switch (obr. 1) – výkonový modul pro třífázové motory. Zvláštní výhodou tohoto modulu je kompaktní provedení s vysokým stupněm krytí, což umožňuje jeho montáž přímo v provozu na různých místech zařízení a strojů, jako jsou např. dopravníky nebo výrobní linky.

Obr. 1.

Obr. 1. Modul Power Switch

Konstrukce

Modul Power Switch se skládá z reverzačního spouštěče pro rozběh třífázových motorů 400 V, popř. ovládání jiných třífázových spotřebičů. Jeho druhou součástí je řízený modul AS-i (slave) se čtyřmi vstupy a čtyřmi výstupy a s konektorovou zástrčkou Sub-D 9 pro připojení ručního ovladače. Všechny stavové LED jsou umístěny na čelní straně modulu pod odnímatelným průhledným barevným plastovým krytem. Na dolní podélné straně modulu jsou tři konektorové zástrčky (výrobce: Harting) pro připojení motoru a pro rozvod 400V napájení do dalších modulů. Na horní straně jsou čtyři konektorové zástrčky M12 pro připojení externích vstupů a výstupů. Modul se upevňuje na stěnu čtyřmi šrouby.

Moduly jsou k dispozici pro výkony od 0,09 do 2,2 kW. Součástí modulů je i proudová ochrana motoru; ke sledování jejího sepnutí slouží LED na přední straně modulu nebo lze využít systém AS-i. V případě potřeby může být ochrana lokálně nebo dálkově resetována. Modul je opatřen také výstupem 24 V pro napájení senzorů, např. světelných závor.

Funkce

Z pohledu řídicího modulu AS-i (master) pracuje Power Switch se čtyřmi vstupními a čtyřmi výstupními informačními bity. Dva výstupní bity jsou použity k řízení směru otáčení motoru. Další dva výstupy jsou přivedeny do konektorové zásuvky M12.

Obr. 2.

Obr. 2. Modul Power Switch na dopravníku

Jedním datovým vstupem detekuje řídicí modul, zda byla aktivována ochrana motoru. Další výstup indikuje, zda byl připojen ruční obslužný přístroj, a při jeho připojení zabrání rozběhu na dálku. Zbylé dva vstupy jsou určeny k připojení dvou- nebo třívodičových senzorů.

Uvedení do provozu

Uvedení modulu Power Switch do provozu je stejně jednoduché jako u běžného modulu AS-i. Nejprve je třeba modul zástrčkou M12 propojit s adresovacím přístrojem AC1144 a zadat jeho adresu. Adresa může být zadána i z řídicího modulu. Následuje propojení s vedením AS-i a s napájecím napětím 24 V pomocí odbočky z plochého kabelu AS-i a propojovacího kabelu M12/M12 požadované délky. Po přivedení napětí může být do zásuvky Sub-D 9 připojen ruční ovládací terminál, pomocí něhož lze motor spustit, zastavit a přepínat směr otáčení. Rovněž je možné manuálně spínat oba externí výstupy. Ruční ovládaní funguje i bez řídicího modulu AS-i a nezávisle na PLC. Z bezpečnostních důvodů je následně pohon po stlačení tlačítka vyzkoušen ve zkušebním režimu (po uvolnění tlačítka je v tomto režimu pohon okamžitě zastaven). Je samozřejmé, že pohon může být uveden do provozu i dálkově z centrální řídicí jednotky s odpovídajícím softwarem.

Použití

Moduly Power Switch se výrazně prosadily především v dopravníkové technice (obr. 2) a na výrobních linkách. Jejich přednostmi jsou komplexnost funkce, jednoduchá instalace, omezená potřeba propojovacích kabelů a možnost testovat pouze určitou část celého systému.

Často bývají montovány pod dopravníkové dráhy a propojovány zástrčkami s třífázovými pohony a s dalšími periferiemi. Kabelové rozvody sběrnice, napájení 24 V a silových kabelů sledují konstrukci dopravníkové dráhy. Nabízí se možnost pracovat také s hybridními (plochými) kabely, nebo všechny signály přivést na přípojnici. Díky propojení konektory je výměna komponent při jejich závadě velmi rychlá.

Protože dopravníkové systémy bývají modulární, mají výrobci zařízení problém vyzkoušet funkci jednotlivých modulů ve výrobním závodě, bez existence celého kompletního zařízení. To, že moduly Power Switch dovolují zařízení uvést do provozu a ověřovat jejich funkci po částech, usnadňuje celkové testování u zákazníka a zkracuje dobu uvádění do provozu a tím snižuje náklady na tuto fázi života zařízení.

Ing. Oldřich Klos

ifm electronic, spol. s r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz