Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Výkonný vážicí modul pro PLC Simatic S7-1200

K použití s PLC Simatic S7-1200 je nyní k dispozici všestranný vážicí modul Siwarex WP231, vhodný ke sledování zaplnění sil a zásobníků, k vážení zboží na plošinových váhách apod. Modul lze hladce začlenit do sestavy PLC Simatic S7-1200 a také snadno a rychle parametrizovat v jednotném inženýrském prostředí TIA Portal. Přístroj má čtyři digitální I/O a jeden analogový výstup. Vestavěné ethernetové rozhraní (protokol Modbus TCP/IP) a linka RS-485 (Modbus RTU) umožňují modul provozovat nezávisle na PLC jako samostatné zařízení ovládané přímo z operátorského panelu s protokolem Modbus.

Modul Siwarex WP231 se snadno obsluhuje prostřednictvím přehledného menu. Nabízí široké rozpětí volby parametrů včetně mezních hodnot provozních signálů a výběru výstražných hlášení, výkonné diagnostické funkce přispívající mj. ke zlepšení transparentnosti výrobního procesu a vestavěnou funkci automatického nastavování k uvedení vážicího systém do provozu během několika minut. V sestavě s rozhraním Siwarex Ex-Interface IS lze modul použít v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Velká rozlišovací schopnost 1·10–6 (0,000 1 % měřicího rozsahu) a perioda měřicího cyklu 10 ms napomáhají modulu Siwarex WP231 měřit s velkou přesností. Výkonnost i další vlastnosti předurčují modul Siwarex WP231 k použití v úlohách vyžadujících velkou přesnost měření, např. v potravinářství, farmaceutickém a chemickém průmyslu.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.com/wp231