Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Výkonné kompaktní zdroje 24 V DC menších rozměrů

Řada spínaných napájecích zdrojů Sitop Modular je rozšířena o nový zdroj s parametry 40 A/24 V DC při šířce přístroje pouhých 150 mm, což je o 90 mm méně než u předchozí verze. Modernizován byl i zdroj s výstupním proudem 20 A, jehož šíře je nyní pouhých 70 mm. Zdroje nesou označe­ní Sitop PSU300M. Mají odol­né kovové pouzdro, instalují se na standardní lištu DIN a napá­její třífázově napětím od 320 do 575 V AC. Lze je tedy připojit k téměř všem třífázovým roz­vodným sítím po celém světě. Přístroje spolehlivě poskytují napětí 24 V i při velkém kolísání napě­tí na vstupu. O správné činnosti přístroje se lze informovat při použi­tí nového vestavěného bezpotenciálového kontaktu.
 
Nový napájecí zdroj se jmenovitým výstupním proudem 40 A je přes malé rozměry schopen dodávat po dobu až 5 s proud až 60 A, takže může být použit i k napájení spotřebiče s velkým rozběhovým proudem. Přístroj dosahuje účinnosti až 93 %, což znamená menší cel­kovou spotřebu energie a méně ztrátového tepla v rozváděči.
 
Krátkodobě mohou zdroje Sitop PSU300M dodávat až trojnáso­bek svého jmenovitého proudu. Vedle toho lze jejich chování při zkra­tu na výstupu nastavit buď na vypnutí s manuálním opětným spuš­těním, nebo na přechod do režimu zdroje konstantního proudu s au­tomatickým náběhem až na jmenovité výstupní napětí. V kombinaci s doplňkovými moduly řady Sitop lze s novými základními napáje­cími jednotkami dosáhnout úplné ochrany před rušivými jevy na pri­mární i sekundární straně napájecího zdroje.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com