Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Výběr z programu doprovodných odborných akcí MSV 2009 a veletrhu Transport a Logistika 2009

Výběr je sestaven podle údajů společnosti Veletrhy Brno, a. s., ke dni 20. 8. 2009. Místa konání akcí jsou uvedena buď otevřeným názvem, nebo kódy: AB – Admistrativní budova; BC – Business centre (sál BC I, BC II), pavilon E; KC – Kongresové centrum Brno, Výstaviště; PC – Press Centre, pavilon E. Zkratka og znamená odborný garant, oz organizační zajištění. Není-li uvedeno jinak, organizuje akci společnost Veletrhy Brno, a. s. (Ing. Zdeňka Krejčí, tel.: 541 152 503, e-mail: zkrejci@bvv.cz). Úplný aktuální seznam doprovodných odborných akcí s kontakty je na www.bvv.cz/msv.
 

14. 9. 2009 (pondělí)

9.00–18.00: Burza výrobních kapacit (pavilon P, sál P4, og + oz: Omnis Olomouc, a. s.).
10.00–14.00: Machines communicate – embedded systems in automation (konference; KC, sál A; og + oz: Sdělovací technika spol. s r. o.).
 

15. 9. 2009 (úterý)

9.30–12.00: Odborný workshop zaměřený na problematiku aplikace logistiky v oblasti výrobních procesů a supply chain – ISO 28 000 (pavilon A; og + oz: Česká logistická asociace):
 • Evropská logistika v současných ekonomických podmínkách.
 • Problematika zvyšování výkonnosti vnitropodnikové logistiky prostřednictvím výrobních informačních systémů.
 • Rizikový logistický management a bezpečnost logistických provozů v rámci supply chain (ISO 28 000).
 • Bezpečnostní rizika v rámci logistických procesů.
 • Řešení aktuálních výrobních a skladových informačních problémů výrobních podniků pomocí systémů MES a WMS.
9.30–13.30: Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků – řízení nepřetržité změny v podniku v době hospodářského útlumu (mezinárodní konference; KC, sál B; og: Ústav řízení a ekonomiky podniku FS ČVUT v Praze, Svaz strojírenské technologie Praha).
10.00–12.00: Strojní zařízení (seminář; AB, sál 103; og + oz: TÜV Süd Czech s. r. o.):
 • Úvod do legislativy.
 • Nová strojní směrnice 2006/42/ES a posuzování shody strojních zařízení.
 • Bezpečnost strojních zařízení v provozu.
10.00–13.00: Konference Fóra průmyslu a vysokých škol – FPVŠ (konference; BC; og: FPVŠ).
10.00–17.00: Mezinárodní železniční konference (KC, sál A; oz: ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu).
10.00–17.00 (15.–17. 9. 2009): Výukové centrum – soutěž v programování mladých strojařů (pavilon P; og + oz: Svaz strojírenské technologie Praha).
14.00–17.00: Digitální továrna (konference, pavilon P, sál P1; og: prof. Ing. Karel Rais, CSc. MBA, rektor VUT Brno, Ing. František Hýbner, Českomoravská elektrotechnická asociace, oz: Sdělovací technika spol. s r. o.):
 • Jak vytvářet kvalitnější produkty, vyrábět je efektivněji a využívat k tomu informací z celého podniku.
 • Virtuální výrobek ve virtuálním prostředí (vodní turbína).
 • Plánování a projektování logistických procesů v digitálním prostředí při výrobě automobilů.
 • Digitální modelování, simulace a vizualizace při optimalizaci výroby elektrických jističů.
 • Využití ergonomických modelů člověka ve společnosti.

16. 9. 2009 (středa)

8.00–16.00 (16.–17. 9. 2009): Celostátní setkání elektrotechniků v Brně (školení; Střední škola informatiky a spojů, Čichnova 23, Brno-Jundrov; og: ČNI, Praha; spolupořadatel: Veletrhy Brno, a. s.), z programu 1. dne (16. 9. 2009):

 • Centra technické normalizace (CTN) v oblasti pravidel pro elektrotechniku.
 • Nové a připravované elektrotechnické normy v oblasti pravidel pro elektrotechniku v roce 2009.
 • Osoba odpovědná za elektrické zařízení – návrh reálného plnění požadavků právních předpisů a ČSN.
 • Problematika doplňkové ochrany proudovými chrániči u zásuvek užívaných laiky.
9.30–13.00: Energetická náročnost a ekologičnost při výrobě a provozu obráběcích a tvářecích strojů (diskusní fórum; KC, sál B; og: TOS Hulin, oz: Svaz strojírenské technologie Praha).
10.00–13.00: Podpora energetiky v oblasti vzdělávání (seminář; KC, sál E; og + oz: Český svaz zaměstnavatelů v energetice).
10.00–16.00 (16.–17. 9. 2009) Energetické fórum při MSV 2009 blok A: Česko-slovenská konference „Jádro proti krizi?“ (pavilon A, Rotunda; og: KHK JM spolu s Veletrhy Brno, a. s., a Madison PA; oz: Madison PA):
 • Potřebuje ČR jadernou energetiku? Úloha jaderné energetiky.
 • Obrovský význam výstavby jaderných elektráren pro ekonomiku – zaměstnanost, růstový potenciál pro ekonomiku, potenciál na vyvedení ČR z hospodářské krize.
 • Jaderné elektrárny v ČR: jak budou vypadat nové jaderné bloky v ČR.
 • Jaderné elektrárny v SR: jak budou vypadat nové jaderné bloky na Slovensku.
 • Podíl českých a v ČR působících firem na stavbě elektráren v ČR, SR a v dalších zemích: současný stav, potenciál, možnosti.
 • Výzkum, vývoj v oblasti jaderné energie; český přínos; jaderné reaktory 3. a 4. generace.
 • Diskusní fórum – kulatý stůl na téma „Jak dál s českými jadernými elektrárnami?“
 

17. 9. 2009 (čtvrtek)

8.00–16.00 (16.–17. 9. 2009): Celostátní setkání elektrotechniků v Brně (viz 16. 9. 2009), z programu 2. dne (17. 9. 2009):
 • Problematika starých a na ně navazujících nových instalací při provádění revize a následné zpracování revizní zprávy.
 • Údržba, kontroly a revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí – připravovaná nová norma.
 • Jednotná bezpečnostní úroveň silnoproudých a elektronických instalací a jejich odolnost proti elektromagnetickému rušení.
9.00 –13.00 (16.–17. 9. 2009) Energetické fórum při MSV 2009 blok B: Dopady současné ekonomické situace na českou a evropskou energetiku (konference; PC; og: Enviros, spol. s r. o., VUPEK-Economy; oz: Český svaz zaměstnavatelů v energetice).
10.00–12.00: Systém jakosti, především dle novelizované normy ISO 9001:2008, a logistika (seminář, KC, sál C; og + oz: TÜV Nord Czech, s. r. o.).
(sk)