Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

VUT vytvořilo návrh dostupného respirátoru, pracuje i s variantou rozložitelnou v přírodě

V laboratoři bioplastů na Fakultě chemické VUT v Brně vznikl koncept jednoduchého respirátoru, který by bylo možné vyrábět levnou technologií stejně jako třeba plastové nápojové kelímky. Metoda vakuového termoformingu umožní masovou výrobu a dostupnost nejen pro složky záchranného systému, ale i pro běžné obyvatele.

S nápadem výroby polomasky technologií vakuového termoformingu začal pracovat v březnu 2020 Radek Přikryl z Ústavu chemie materiálů Fakulty chemické VUT: „Ve stavu, kdy nebyly ochranné prostředky, jsme chtěli primárně zkusit vybavit VUT z něčeho dostupného. Když v tu chvíli zrovna držíte plastový kelímek v ruce, napadne vás ledacos. Komerčních řešení je spousta, ale žádné v tu chvíli nebylo dosažitelné.“ Materiáloví inženýři se proto obrátili na kolegy z Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT a společně se pustili do vývoje respirátoru. Zkušenosti s parametrický‎m 3D modelováním a tvorbou vý‎robních dat, ale také s ergonomií masek vyvíjen‎ých paralelně pro 3D tisk umo‍žnily za tři tý‎dny vyrobit formy pro vakuové formování plastů a funkční prototyp polomasky. Díky tomu, ‍že jde o plastovou skoّřepinu, je tento respirátor neuvěřitelně lehký‎ a celkem poddajný‎. I s textilním filtrem a gumičkami má méně ne‍ž 25 g. Pro představu: hmotnost nejlehčích textilních respirátorů je asi 10 g. Respirátory s vý‎měnný‎mi filtry váží a‍ desetkrát víc. Respirátor z VUT je koncipoán tak, aby měl lehce vyměnitelný‎ textilní filtr. Kvalita filtru určí stupeň ochrany. Je mo‍né vyu‍žít lokálně dostupný‎ filtrační materiál. Materiál samotné masky je omyvatelný‎ a dezinfikovatelný‎ alkoholov‎ými dezinfekčními prostředky.

Respirátor je testovan‎ s filtračními textiliemi pro třídu FFP1 a FFP2. Je-li správně nasazen, je vešker‎ý vzduch nádechu i v‎dechu filtrován. Respirátor by mohly ocenit nejen slo‍žky záchranného systému, ale i běžní obyvatelé.

„Začali jsme pracovat také na v‎ývoji těchto polomasek z materiálů, které mohou bý‎t rozlo‍žitelné v pّřírodě. To je důle‍žité zejména pro pّřípadné vyu‍žití v některý‎ch rozvojový‎ch zemích, kde není úplně dořešen sběr a recyklace plastového odpadu. Takové materiály nám na míru vyvíjí společnost Panara Nitra spolu s kolegy z Fakulty chemické a potravinářské technologie STU Bratislava,“ uvedl Radek Přikryl a dodal: „Na stole máme první funkční prototypy jedné základní velikosti, které předáváme na další testování. Chceme tento koncept vý‎roby levný‎ch respirátorů nabídnout firmám, které s vakuový‎m termoformingem pracují. Společně s vhodný‎m investorem bychom rádi provedli zhodnocení reál­ného vyu‍žití v praxi. Pّřípadného vý‎robce pak čeká ještě celá  ّřada certifikací.“

[Tiskovل zprلva VUT v Brnى, 24. 4. 2020.]

(ed)

Obr. 1. Prototyp respirátoru vyvinutého ve VUT v Brně