Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Vše online: webináře, školení i konzultace

Většina lidí nyní pracuje z domova. Společnost EPLAN proto nabízí množství online služeb, včetně webinářů, které uživatelům poskytují specifické a praktické informace. Další novou službou, kterou firma nyní nabízí, je možnost vzdálených online konzultací prostřednictvím videokonferencí. Nabídka je doplněna také o nová online školení. 

Prvních tří webinářů v tomto roce se v Česku zúčastnilo přibližně tři sta posluchačů, což dokazuje, že po online informacích spojených s řešením různých úloh a využitím produktů firmy je velká poptávka.

Společnost EPLAN reaguje na měnící se podmínky trhu tím, že se snaží většinu svých služeb, od školení přes konzultační služby až po workshopy či individuální analýzy, zpřístupnit online, a to ve stejném rozsahu i kvalitě jako reálné služby. Za poslední měsíc firma rea­lizovala několik online školení a workshopů a je potěšující, že účastníci byli spokojeni a zájem o tuto formu online služeb postupně roste.

 

Živá vysílání a záznamy webinářů

Připraveny jsou webináře pokrývající témata jako automatizace projektování a konstrukce rozváděčů, integrace správy životního cyklu produktů (PLM), využití nástroje EPLAN Electric P8 atd. Firma nabízí tyto webináře zcela zdarma, aby umožnila uživatelům podrobně se seznámit s uvedenými tématy a získat o nich hlubší znalosti. V případě, že někdo nestihl některé z živých vysílání, záznamy z webinářů najde na https://solutions.eplan.cz/webinare.

 

Konzultace jsou také online

Osobní konzultace jsou vždy standardem, zvláště u služeb, jako jsou školení a poradenství. Nyní mají zákazníci firmy EPLAN nespočet možností, jak využít přednosti služeb konzultantů prostřednictvím videokonferencí. Online konzultační služby na dálku lze využít např. k získání detailnějšího pohledu na procesy firmy. Právě nyní je ten pravý čas na proaktivní přístup k implementaci dlouho odkládané optimalizace. Viceprezident firmy EPLAN pro Professional Services Bernd Schewior vysvětluje: „Naším cílem je, abychom byli uživatelům kdykoliv k dispozici. V této době nabízíme online schůzky a na dálku poskytované služby, jejichž prostřednictvím odpovídáme zákazníkům v reálném čase na jejich otázky. Tyto služby jsme do naší nabídky začlenili od poloviny března a stanou se nedílnou součástí našeho programu školení ECE – Eplan Certified Engineer.“

Odkaz na individuální konzultace je www.eplan.cz/konzultace.

 

Rozšíření nabídky e-learningu

V rámci programu školení EPLAN Training Academy pracuje firma usilovně také na rozšíření nabídky služeb e-learningu. Od poloviny března nabízí online školení na různá témata, a to ve stejné kvalitě a rozsahu jako u reálných školení „naživo“. Od základního školení pro všechny produkty firmy, jako jsou EPLAN Electric P8, EPLAN Pro Panel, EPLAN Fluid atd., až po školení pro pokročilé uživatele věnující se technologii maker a zařízení, tvorbě dat artiklů (zbožových položek) a kmenových dat projektu nebo návrhu PLC – vše je k dispozici online.

Více informací zájemci najdou na https://skoleni.eplan.cz nebo mohou napsat na e-mail: info@eplan.cz.

 

(EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)

Obr. 1. „V této době nabízíme online schůzky a na dálku poskytované služby, jejichž prostřednictvím odpovídáme zákazníkům v reálném čase na jejich otázky,“ říká viceprezident pro Professional Services společnosti EPLAN Bernd Schewior