Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Vnitřní instalace – rychle a pohodlně

Velká hustota zástavby komponent ve skříních a velmi krátké doby na vypracování a realizaci projektu, to jsou pouze dva z významných faktorů, se kterými se v současnosti potýkají výrobci rozváděčů. V současné každodenní praxi je třeba, aby montáž komponent do skříně rozváděče proběhla co nejrychleji. Zároveň musí být skříň rozváděče schopna pojmout co možná největší počet komponent. Rozváděčové skříně systému TS 8 od firmy Rittal splňují uvedené dva i mnohé další požadavky vrchovatou měrou.

 
V každé elektrotechnické firmě, v níž se zabývají rozváděči, je známa následující situace. Příslušná zvolená rozváděčová skříň je vyrobena, popř. dodána, a čeká v dílně na vystrojení. Na řadu přichází montáž potřebných vnitřních komponent – systému rozvodu proudu, spínacích prvků, automatizačních prvků, svorkovnic a mnoha dalších součástí – do rozváděče a jejich vzájemné propojení vodiči. Aby bylo možné snadno sestavit požadovaný rozvod proudu či automatizační systém, musí být jednotlivé komponenty rozmístěny v rozváděči určitým logickým způsobem. Současně musí být dodrženy příslušné normy a instalační pokyny výrobců přístrojů. Vedle všeobecných podmínek existují ještě další dva důležité požadavky: komponenty musí být v rozváděči poskládány prostorově úsporně a montáž interiéru rozváděče musí proběhnout co nejrychleji. Výrobci rozváděčů jsou totiž mnohdy pod velkým tlakem z hlediska času a nákladů (obr. 1).
 

Spousta místa ve dvou úrovních

Aby bylo možné splnit zmíněné požadavky, je nutné použít rozváděčový systém nabízející pro vnitřní instalaci dostatek prostoru a variability. Systém modulárních rozváděčových skříní TS 8 od firmy Rittal nabízí mnoho dobře propracovaných detailů, které jinde nelze najít. Ústředním prvkem systému je rámová konstrukce TS 8 s jednotným 25mm rastrem. Přístrojové vybavení lze instalovat velmi variabilně a „mrtvý prostor“, daný instalačními omezeními jednotlivých komponent, lze tudíž téměř vyloučit. Navíc jsou, díky speciálnímu profilu rámu, pro instalaci k dispozici dvě montážní roviny. V porovnání s jednoúrovňovou alternativou lze při použití vnější montážní roviny získat v rozváděčové skříni až o 15 % více prostoru (obr. 2, obr. 3).
 

Zcela využitý prostor bez zbytečných mezer

U systému TS 8 lze účelně využít i prostor mezi skříněmi spojenými do řady. Za tím účelem lze mezi sousedící skříně vložit mezikus montážní desky a tím vytvořit kontinuální montážní desku přes celou sestavu rozváděčových polí (obr. 4), kterou je možné využít k instalaci potřebných komponent a tím v mnoha případech ušetřit z hlediska nutnosti pořízení dalšího pole rozváděče. Alternativně lze prostor mezi přilehlými skříněmi využít pro kabelový kanál (obr. 5).
 

Promyšlený koncept montáže šetří čas

Rychlá montáž se vyplatí hned dvakrát: nejenže lze rozváděč sestavit rychleji, ale současně je montáží vázáno méně personálu, což znamená úsporu nákladů. U mnoha systémů rozváděčových skříní je nutná přítomnost druhého pracovníka jako pomocné síly, např. při montáži bočnic rozváděče. U skříní systému TS 8 je tato operace vyřešena velmi elegantně. Pracovník může sám bočnici nejprve zavěsit do příslušné pozice na rozváděčovou skříň a následně ji pevně přišroubovat, a to bez jakékoliv vnější pomoci. Stejně jsou u skříní systému TS 8 koncipovány i další montážní operace, např. přenesení pantů dveří z jedné strany na druhou.
 
Výhody v podobě rychlejší montáže se u skříní systému TS 8 dosahuje také tím, že určité montážní operace nevyžadují použití nástrojů. Jako příklad lze uvést podstavec Flex-Block, jehož panely se jednoduše nacvaknou jen rukama bez použití jakýchkoliv nástrojů. Celou základnu podstavce lze sestavit, jak bylo ověřeno při workshopech pořádaných firmou Rittal, za méně než minutu.
 
Všemi těmito do detailů propracovanými vlastnostmi rozváděčových skříní systému TS 8 firma Rittal podporuje výrobu rozváděčů, které lze rychle sestavit a které šetří prostor.
 

Přehled montážních předností systému TS 8

Rozváděčové skříně systému TS 8 od firmy Rittal se vyznačují zejména:
  • nabídkou dvou montážních rovin, umožňující zvětšit využitelný prostor v rozváděči až o 15 %,
  • optimálním využitím místa mezi skříněmi spojenými v řadě k umístění dodatečné montážní desky či kabelových kanálů,
  • rychlou montáží bočnic skříně pouze jednou osobou,
  • montáží panelů podstavce bez použití nástrojů.
 
Obr. 1. Dvěma z mnoha faktorů, se kterými se v současnosti potýkají výrobci rozváděčů, jsou velká hustota zástavby přístrojů v rozváděčových skříních a vesměs velmi krátké doby na realizaci projektů
Obr. 2. Použitím vnější montážní roviny lze v porovnání s jednoúrovňovou alternativou získat v rozváděčové skříni systému TS 8 až o 15 % více prostoru
Obr. 3. Detailní pohled na rám systému TS 8 při využití montáže současně v obou rovinách – vnější i vnitřní
Obr. 4. Mezi řadově spojené skříně systému TS 8 lze vložit mezikus montážní desky a tím vytvořit kontinuální montážní desku přes celou sestavu
Obr. 5. Prostor mezi spojenými skříněmi systému TS 8 může být alternativně využit pro kabelový kanál