Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Vladimír Mařík čestným doktorem Vysokého učení technického v Brně

Dne 20. května 2013 byl prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., na Vysokém učení technickém v Brně promován čestným doktorem (dr. h. c.). Profesor Mařík je odborné veřejnosti znám jako významný vědecký a pedagogický pracovník. Od začátku své kariéry pracoval v oblasti technické kybernetiky, zejména se věnoval problémům umělé inteligence. Je autorem a spoluautorem mnoha knižních publikací, z nichž zejména práce o multi­agentních technologiích mají zásadní význam pro použití v průmyslové praxi.

Kromě toho je Vladimír Mařík zakladatelem Rockwell Automation Research Center Praha. Toto výzkumné centrum, zaměřené na diagnostiku, multiagentní a inteligentní řídicí systémy a vývoj a testování softwaru, zaznamenalo pod jeho vedením v letech 1992 až 2009 výrazný vzestup. Vladimír Mařík se významně angažuje také v průmyslových projektech. Vedl nebo se účastnil četných projektů financovaných institucemi pro obranný výzkum USA (U. S. Air Force Research Lab, CERDEC, NASA, ONR –US Navy atd.).

V roce 2006 se stal spoluzakladatelem nadace ČVUT Media Lab, založené na podporu výzkumu prováděného talentovanými studenty a mladými výzkumníky. Akcelerátor eClub provozovaný touto nadací podporuje začínající inovativní firmy (start-up) a týmy a má přímé vazby na několik inkubátorů v USA. Spolu s prof. Michalem Pěchoučkem získal prestižní Cenu Invence. Jeho výsledky jsou uznávány nejen u nás, ale i ve světovém měřítku. V roce 2003 mu prezident Rakouské republiky udělil Čestný kříž za vědu a umění, v roce 2012 jej IEEE ocenila medailí Oustanding Service Award IEEE.

V současné době je členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a předsedou Výzkumné rady TA ČR. Vladimír Mařík je dlouholetým členem redakčního kruhu časopisu Automa. K udělení hodnosti dr. h. c. mu blahopřeje redakce a členové redakčního kruhu časopisu Automa.

(ed)

Obr. 1. Prof. Vladimír Mařík (vpravo) přebírá čestný doktorát z rukou rektora VUT v Brně prof. Karla Reise