Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Vizuální kontrola kvality jinak

Tradiční metody vizuální kontroly kvality obvykle nejsou dostatečně efektivní. Často vyžadují zbytečné činnosti, které navíc ani nevedou k využití získaných dat v rozhodování o dalším procesu. Záznamy výsledků kontroly do papírových formulářů a jejich následné přepisování do elektronické podoby rozhodně nepatří do tohoto století. Často vznikají chyby při přepisování a především není možné zobrazovat informace v podobě, která by manažerovi o něčem vypovídala. Pro provozy, kde se kvalita výrobků kontroluje vizuálně, existuje mnohem elegantnější a hlavně efektivnější řešení. Jde o software v kombinaci se zařízením ke sběru dat, kam „inspektor“ uživatelsky přátelským způsobem a rychle zaznamená veškeré požadované informace o daném výrobku. Výhodný není jen vlastní způsob záznamu vad, ale také výstupní údaje, které se manažerovi zobrazí v reálném čase, a ten může okamžitě reagovat. Uvedený postup vede ke značným úsporám. Je např. možné identifikovat opětovné vady a upravit výrobu tak, aby se neopakovaly. Další možností je zpětně sledovat výrobky při reklamacích. Systém eviduje náklady na opravy a zmetky. Je možné sledovat informace o trendech, OEE (Overall Equipment Effectiveness), statistické regulaci procesu (SPC) a další. Software disponuje několika dalšími užitečnými vlastnostmi; informace o nich se však do tohoto článku nevejdou. Více údajů lze o popsaném softwaru nalézt na stránkách www.ats-inspect.com. Zájemci mohou také kontaktovat firmu ATS a dohodnout si schůzku.
 
ATS aplikované technické systémy s. r. o., tel.: 556 720 942, www.ats-inspect.com