Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Vizualizační systém Simatic WinCC 7.0

Univerzální rozšířitelný vizualizační systém Simatic WinCC je nyní k dispozici v nejnovější verzi WinCC 7.0 s významně rozšířenými schopnostmi. Nově pracuje pod operačním systémem Windows Vista a nabízí snadné přepínání mezi jazykovými verzemi, výkonné analytické funkce a zabudovanou databázi MS SQL Server pro archivaci dat. Maximální počty proměnných byly u některých standardních sad zdvojnásobeny z dosavadních 256 na 512, popř. z 1 024 na 2 048.
 
Nové objekty pro ovládací prvky jsou provedeny ve stylu Windows Vista a s použitím optických prostředků (animované obrázky, zobrazení zvýrazněná změnou barvy nebo průsvitnosti apod.) zpětně informují operátory o možných nebo požadovaných řídicích zásazích.
 
Zcela přepracovány a nově funkčně pojaty jsou ovládací prvky v zobrazení. Nově má uživatel např. možnost vytvářet individuální tlačítka, spouštět funkci exportu dat z libovolného ovládacího prvku, konfigurovat on-line výběr určitého zobrazení hlášení a časových průběhů veličin na základě předem nastavených kritérií, počítat integrálu křivky časového průběhu atd.
 
Práci obsluhy zjednodušují i rozšíření v nadstavbě WinCC/WebNavigator, např. možnost otevřít několik webových stránek současně nebo spouštět webové klienty s programem Internet Explorer i bez něj, čímž lze mj. dosáhnout větší informační bezpečnosti závodu. Editory vývojové verze WinCC lze přepínat on-line do pěti evropských a čtyř asijských jazyků, v nichž může být konfigurován i vlastní provozní systém (runtime). Změna jazyka se promítá i do archivovaných hlášení.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: adprodej.cz@siemens.com, http://www.siemens.cz/ad