Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Vizualizační systém Simatic WinCC 7.0

Univerzální rozšířitelný vizualizační systém Simatic WinCC je nyní k dispozici v nejnovější verzi WinCC 7.0 s významně rozšířenými schopnostmi. Nově pracuje pod operačním systémem Windows Vista a nabízí snadné přepínání mezi jazykovými verzemi, výkonné analytické funkce a zabudovanou databázi MS SQL Server pro archivaci dat. Maximální počty proměnných byly u některých standardních sad zdvojnásobeny z dosavadních 256 na 512, popř. z 1 024 na 2 048.
 
Nové objekty pro ovládací prvky jsou provedeny ve stylu Windows Vista a s použitím optických prostředků (animované obrázky, zobrazení zvýrazněná změnou barvy nebo průsvitnosti apod.) zpětně informují operátory o možných nebo požadovaných řídicích zásazích.
 
Zcela přepracovány a nově funkčně pojaty jsou ovládací prvky v zobrazení. Nově má uživatel např. možnost vytvářet individuální tlačítka, spouštět funkci exportu dat z libovolného ovládacího prvku, konfigurovat on-line výběr určitého zobrazení hlášení a časových průběhů veličin na základě předem nastavených kritérií, počítat integrálu křivky časového průběhu atd.
 
Práci obsluhy zjednodušují i rozšíření v nadstavbě WinCC/WebNavigator, např. možnost otevřít několik webových stránek současně nebo spouštět webové klienty s programem Internet Explorer i bez něj, čímž lze mj. dosáhnout větší informační bezpečnosti závodu. Editory vývojové verze WinCC lze přepínat on-line do pěti evropských a čtyř asijských jazyků, v nichž může být konfigurován i vlastní provozní systém (runtime). Změna jazyka se promítá i do archivovaných hlášení.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: adprodej.cz@siemens.com, http://www.siemens.cz/ad