Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Vizualizační a ovládací software Genesis64 s podporou Silverlight

Na tiskové konferenci na veletrhu SPS/IPC/Drives 2008 v Norimberku (SRN) společnost Iconics (www.iconics.com) oznámila, že integrální součástí vizualizačního a ovládacího softwaru Genesis64 se stal také softwarový nástroj Silverlight od firmy Microsoft. Pomocí tohoto zcela nového nástroje je možné snadno a rychle vytvářet webové úlohy. Všechny grafické prvky jsou popsány s využitím jazyka XAML (Extensible Application Markup Language); následně mohu být vloženy za přispění WPF (Windows Presentation Foundation) do jakékoliv webové stránky. Kromě speciálně vytvořených grafických objektů mohou být do webové stránky vkládány také objekty vytvářené konstruktéry nebo technology: grafy, výkresy, animované obrázky a videosoubory. Tímto způsobem může být vytvořeno rozhraní, které obsahuje veškeré informace pro obsluhu i údržbu, včetně např. pokynů pro servis, průvodce a návodu na odstraňování problémů a dalších nástrojů, které přispívají k lepší ovladatelnosti řízené technologie a zkracují doby potřebné na odstávku zařízení při pravidelné údržbě
nebo po poruše.
 
Zásadní výhodou nástroje Silverlight je jeho nezávislost na platformě: webové stránky lze zobrazovat v téměř libovolném webovém prohlížeči (Internet Explorer, Firefox, Safari apod.) a nezáleží ani na tom, jaký operační systém je na klientském počítači, zda je to např. Windows, Linux nebo MacOS. Genesis64 lze používat na běžných počítačích, ale i na průmyslových panelových počítačích nebo mobilních zařízeních, jako jsou PDA či inteligentní mobilní telefony.

(Bk)