Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Vizualizace pro libovolný PLC rychle a bez problémů

Je známo, pod jakým tlakem jsou vývojáři řídicích systémů v průmyslu: co nejkratší termín dodání a co nejnižší cena. Vizualizace i ovládání musí vypadat naprosto přesně podle zcela nejasné představy objednatele. Vývojář se logicky soustředí na vývoj spolehlivého řídicího programu v PLC. Co však s vizualizací a ovládáním? I poměrně jednoduchý program pro HMI (Human Machine Interface) stojí hodně času a práce, hlavně v případech, kdy je neekonomické využít drahé vývojové prostředky.
 
V této situaci je využití programovatelného operátorského panelu řady WebOP-2xxx od firmy Advantech doplněného o volně použitelné vývojové prostředí WebOP Designer nečekaně snadným řešením.
 
Kombinace operátorského panelu WebOP-2xxx a prostředí WebOP Designer je vhodná především tam, kde jsou vizualizace a ovládání relativně jednoduché a celá vizualizace se skládá z několika obrázků, grafů, tlačítek a vyžaduje se zadávání jen malého počtu číselných hodnot. Takovými úlohami jsou např. parkovací automaty, pokojové ovládací panely v automatizovaných budovách, stroje s jednoduchou funkcí – balicí, potravinářské a další.
 
Operátorské panely řady WebOP-2xxx jsou technicky i cenově optimalizovány jako jednoduchá zařízení HMI. Mají jen taková rozhraní, která jsou nezbytně třeba: LAN, USB a RS-232/422/485. Program i data ukládají do interní paměti typu flash. Dodávány jsou s displejem v šesti variantách rozměrů a s úhlopříčkou od 3,5" do 12,1". Displej je vybaven dotykovým panelem (touchscreen).
 
Bez softwaru WebOP Designer by byl WebOP jen další malý a levný panelový počítač ze široké nabídky na současném trhu.
Software, který je součástí dodávky každého WebOP, však podstatně zvyšuje jeho užitnou hodnotu. Mezi současnými konfigurátory HMI je v podstatě malým zázrakem.
 
Jeho největší předností je široká konektivita. S nainstalovaným prostředím WebOP Designer lze WebOP připojit ke 250 různým typům PLC! K jednomu WebOP lze připojit i několik PLC od různých výrobců.
 
Velkou výhodou programu WebOP Designer je, že umožňuje simulaci off-line i on-line. To znamená, že v první fázi lze úlohu vyvíjet na libovolném PC – operátorský panel ani PLC k tomu není třeba, stačí si jen stáhnout vývojové prostředí z webových stránek. Následně se aplikační program ověří on-line ve spojení se skutečným PLC, a teprve na závěr se může koupit operátorský panel a aplikační program se v něm definitivně zprovozní jako programový modul pracující v reálném čase (real-time programový modul).
 
Samotný vývoj aplikačního programu spočívá ve volbě úhlopříčky displeje a komunikačního rozhraní a nastavení vazeb mezi grafickými prvky na obrazovce a údaji získanými komunikací s PLC. Vybrané bity protokolu lze spojit se zobrazenými tlačítky, signálkami a alarmy, datová pole s ukazateli, displeji, grafy a dalšími grafickými prvky, které lze na obrazovce snadno vytvořit za použití grafického editoru typu WYSIWYG (what you see is what you get).
 
Na programu WebOP Designer však uživatelé oceňují hlavně jednoduchost. Umí jen to, k čemu je určen, a nekomplikuje návrh zbytečnostmi. Přesto zde uživatel najde i nástroje pro lineární a nelineární transformace dat, nástroje pro práci s datovými soubory, propracovanou správu alarmů, logování vybraných dat a stavů, zobrazování trendů i historie.
 
Skutečné možnosti a výhody využití operátorských panelů WebOP lze ocenit až při bližším seznámení a vývoji prvního aplikačního programu. Na webových stránkách www.fccps.cz zájemci najdou úplný seznam PLC, které lze ve spojení s WebOP a WebOP Designer použít. Naleznou tam i údaje o připravovaném semináři, na kterém si mohou zkusit vyvinout vlastní aplikační program a v případě zájmu i objednat WebOP + WebOP Designer za zaváděcí cenu.
 
Obr. 1. Operátorský panel WebOP