Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Vizualizace a řízení systému protipovodňového uzávěru

Začátkem roku 1997 bylo rozhodnuto o zahájení budování systému protipovodňové ochrany Prahy tak, že bude využit systém mobilních hradicích prvků spolu s pevnými stavbami. Mobilní hrazení bude použito především v historickém centru města, v úsecích na okraji města budou využity pevné stavby (zídky, hráze) kombinované s mobilním hrazením, zejména v místech křížení s komunikacemi. V roce 2004, dva roky po ničivých povodních, které nečekaně zasáhly Prahu, byla zahájena výstavba protipovodňové stanice Libeňské přístavy a ochrany Rohanského ostrova a areálu MFF UK. Výstavba byla dokončena o rok později, v roce 2005. Libeňské přístavy uzavírají slepé rameno Vltavy v ústí potoka Rokytky. Při povodních se vrata v hrázi uzavřou a šesti čerpadly se bude přebytečná voda odčerpávat z Libeňských přístavů a z Rokytky do slepého ramene Vltavy (obr. 1).

Pro spolehlivé ovládání protipovodňového uzávěru je použit systém SCADA/HMI Reliance. Řídicí systém protipovodňového uzávěru je tvořen pěti systémy PLC Siemens Simatic S-300, které ovládají všechny automatické, blokovací a bezpečnostní funkce spolu se dvěma průmyslovými počítači, ze kterých jsou ovládány čerpací stanice a které jsou využívány i k ukládání dat a jejich přenosu do systému Reliance. Operátorské panely jsou umístěny na vratech rozváděčů a jezu. Ukázky obrazovek s vizualizací jsou na obr. 2 a obr. 3. Komunikační ovladač GSM umožňuje zasílat informační zprávy SMS na mobilní telefon. V budoucnu by měl být řídicí systém propojen s integrovaným systémem Povodí Vltavy, Pražských vodovodů a kanalizací a Krizového centra hlavního města Prahy.

[Tisková zpráva Geovap, www.reliance.cz, info@reliance.cz.]

(Šm)

Obr. 1. Pohled od Vltavy na hráz uzávěru, čerpadla 1 až 3 jsou v chodu

Obr. 2. Přehledová obrazovka celého protipovodňového uzávěru

Obr. 3. Graf měřených hladin – hladina Rokytky stoupá