Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Vítězové soutěže ABB University Award vyhlášeni

Soutěž bakalářských, diplomových a disertačních prací ABB University Award za akademický rok 2014/2015 byla zakončena vyhlášením vítězů ve čtvrtek 25. června 2015 v Akademii věd ČR. Do soutěže bylo možné přihlásit práce z technických oborů: energetika, pohony, robotika, automatizace výroby, efektivní využití energie, ale i jiného technického směru. Soutěž ABB University Award 2015 již tradičně nabídla studentům technických vysokých škol možnost prezentovat své bakalářské, diplomové a disertační práce odborné porotě a převést své znalosti do praxe.

 
Již podruhé byla partnerem soutěže IAESTE ČR, mezinárodní organizace pro výměnu studentů za účelem získání technické praxe.
 
Cílem této iniciativy je ocenit zájem a práci studentů a motivovat je k jejich dalšímu odbornému rozvoji a lépe je připravit na praxi. „Počet zájemců o soutěž ABB University Award 2015 se oproti loňskému ročníku téměř zdvojnásobil, což nás velmi těší. Potvrzuje to, že tento typ projektů je pro studenty skutečně přínosný, má smysl do něho investovat a kontinuálně tak podporovat vzdělávání v České republice,“ říká ředitelka pro PR a marketingovou komunikaci společnosti ABB ČR Lucie
Melicharová Jandová a dodává: „Soutěž ABB University Award se snaží oslovit co nejvíce studentů technických vysokých škol a zároveň jim dává možnost na konkrétních vědeckotechnických projektech představit nejen svůj talent, ale také rozvíjet své odborné znalosti i prezentační dovednosti.“
 
Stejně jako v loňském roce, i letos se všichni finalisté zúčastní odborné exkurze (science trip) do podniku ABB v Německu. Konkrétně do výrobního závodu na průmyslové stejnosměrné měniče a vakuové vypínače v Ratingenu a do jednoho z nejlepších technologických center v Ladenburgu. Zde se nachází centrum pro výzkum a vývoj robotiky s unikátním průmyslovým robotem YuMi, který dokáže během výrobních procesů spolupracovat s lidmi. Vítězové si navíc odnesli tablet od společnosti Samsung a další hodnotné ceny.
 
Do finálového kola ABB University Award 2015 se z celkového počtu 83 přihlášených (51 bakalářských prací a 32 diplomových nebo disertačních prací) dostalo celkem dvacet nejlepších studentů, kteří své práce prezentovali před odbornou porotou v čele s Ing. Františkem Bernatem, CSc., z divize Automatizace výroby a pohony ABB. Dalšími členy poroty byli prof. Ing. Viktor Valouch, CSc., z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. o. s., Mgr. Petr Závada, CSc., DSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. o. s., Ing. Tomáš Haubert z katedry elektrických pohonů a trakce FEL ČVUT, Ing. Petr Nemšovský z divize Systémy pro energetiku ABB, Ing. Pavel Grečner z obchodní jednotky Robotika ABB a Ing. Petr Božek z Vývojového
oddělení pro Informační systémy ABB.
 
Porota neměla jednoduché rozhodování. Všech sedmnáct studentek a 64 studentů se zadání zhostilo velmi profesionálně a svými pracemi prokázalo nejen potřebné odborné znalosti, ale především velký zájem a potenciál pro obor. Vítězové soutěže ABB University Award jsou uvedeni v tab. 1 a tab. 2.
 
Tab. 1. Vítězné bakalářské práce soutěže ABB University Award
Místo Autor Práce
1. Martin Zlámal Návrh a realizace real-time komunikace pro senzorickou síť s webovou řídicí aplikací
2. Jan Filip Rozšíření řídicího systému pro magnetickou manipulaci na zakřiveném povrchu
3. Adam Gavač Návrh Stirlingova motoru pracujícího při nízkém rozdílu teplot
Tab. 2. Vítězné diplomové nebo disertační práce soutěže ABB University Award
Místo Autor Práce
1. David Tomeček Tenké vrstvy organických polovodičů pro chemické senzory
2. Lukáš Kekely Software-Controlled Network Traffic Monitoring
3. David Fenderl Experimentální ověření vlastností proudění v lopatkové kaskádě středorychlostního tunelu a potvrzení výsledků pomocí CFD simulací s ohledem na vliv drsnosti povrchů
 
(ev)