Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Víte co je TIP?

Automa 3/2001

Ing. Emil Širůček

Víte co je TIP?

Pod zkratkou se skrývají slova Totally Integrated Power, koordinovaný systém výrobkových a inženýrských nástrojů k optimalizaci rozvodu elektrické energie v projektech obchodních a průmyslových budov a infrastruktury. Myšlenka vznikla jako společná iniciativa tří divizí firmy Siemens – A&D (Automatizace a pohony), EV (Přenos a rozvod elektrické energie) a SBT (Technika budov). Účelem iniciativy je nabídnout zákazníkovi komplexní projektové řešení elektrických rozvodů s využitím lidského i technického potenciálu uvedených divizí koncernu. Fakticky má tento přístup dlouhodobější charakter – v praxi se jím jednotlivé divize řídí již asi rok. Avšak oficiální představení si vedení koncernu ponechávalo až do 24. října 2000, kdy na mezinárodní tiskové konferenci v Berlíně několik významných vedoucích pracovníků informovalo novináře a jejich prostřednictvím odbornou veřejnost o významu slov Totally Integrated Power (TIP).

Obr. 1.

Vytvoření systému TIP je v první řadě motivováno snahou o přízeň zákazníka. Ovšem neméně podstatné je to, že onen zákazník v budoucnosti ušetří asi čtvrtinu nákladů na projekt a jeho realizaci, jestliže využije služby založené na systému TIP. Vysvětlení je velmi jednoduché. Na jedné straně stojí tradiční přístup, kdy jednotlivé etapy projektu a realizace jsou zadávány různým firmám. Jestliže projektant nemá k dispozici dostatek informací o navazujících zařízeních, může se např. stát, že svou část projektu „pro jistotu“ předimenzuje. Kromě toho navazování následující etapy na právě ukončenou vždy vyžaduje zodpovědnou koordinaci a v mnoha případech jsou nezbytné větší či menší úpravy a přizpůsobování v detailech. To přináší zákazníkovi zvýšení nákladů, jako ostatně každý zásah do již hotové práce. Naproti tomu řešení prezentované společností Siemens vychází z poznatku, že komplexní pojetí úkolu zadaného jednomu týmu odborníků s jednotným řízením dovoluje dokonale harmonizovat všechny složky projektu, včetně dimenzování jednotlivých zařízení. Kromě nižší ceny za celou zakázku tak příznivě působí i skutečnost, že ještě před realizací lze odstranit všechny potenciální nepředvídané náklady. To je vlastně základní idea systému TIP – uspořit zákazníkovi až 25 % z ceny budoucího projektu. Výsledku se dosáhne promyšleným postupem od návrhu a dimenzování, úsporou lidských i materiálových zdrojů, až po zajištění neustálého přehledu o budoucí spotřebě energie s ohledem na sjednané odběrové diagramy, popř. i rozdělení ceny za energii na dílčí položky podle jednotlivých spotřebitelů.

Systém TIP zdvojnásobuje produktivitu při kompletování projektu a snižuje na polovinu náklady na technickou přípravu všech zúčastněných složek: návrhářů, architektů, integrátorů a technických firem, stejně jako elektroinstalatérů a montérů. Ve fázi technické přípravy se výrazně zkracuje doba potřebná na návrh, instalaci rozváděčů, tvorbu dokumentace a zajištění dodávky energie. Systém TIP velmi zjednodušuje (a tím zlevňuje) nákladná opatření pro koordinaci rozdílných technických oblastí – přenosu vysokého (středního) napětí, rozvodů nízkého napětí a komunikace mezi zdrojem a spotřebiči.

Siemens je jediná společnost ve světě, která zvládá mezioborové technologie a pokrývá všechny články distribuce elektrické energie – od transformovny až po jednotlivé spotřebiče. To ji vlastně předurčuje k nabídkám komplexních řešení, a bylo jen otázkou času, kdy se objeví na veřejnosti takový systém, jakým je Totally Integrated Power. Technickým úspěchem systému je podmíněn i úspěch ekonomický. Ve hře je totiž trh, jehož objem reprezentuje 10 miliard euro a do roku 2003 se předpokládá jeho každoroční nárůst o 2 %.