Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

VisionPro 3D od společnosti Cognex – přesné určení polohy v prostoru

Nový systém VisionPro 3D od společnosti Cognex dodává v reál­ném čase a s velkou přesností informace o poloze vybraných objektů v prostoru. Uplatní se např. při kontrole polohy dílů, v logistice nebo při navádění robotů. Je možné jej využít s pevnými kamerami i s ka­merami vedenými roboty.
 
Systém VisionPro 3D vychází z osvěd­čeného nástroje VisionPro, určeného pro úlohy ve 2D. Mimo jiné využívá jeho ná­stroje PatMax, PatFlex a další velmi spo­lehlivé algoritmy pro rozeznávání a po­rovnávání geometrických vzorů. Zaručují přesnou lokalizaci prvků v těch nejnároč­nějších podmínkách, i za špatného osvět­lení nebo částečného zakrytí snímaného předmětu. Softwarový balíček VisionPro 3D je dále obohacen o nástroje pro kalibra­ci měření. Díky tomu je možné korigovat optické zkreslení obrazu, polohu kamery a synchronizovat kamery s pohybem ramene robotu. To jsou rozho­dující kritéria úspěchu prostorových měření.
 
Systém VisionPro 3D je vhodný např. pro robotické uskladňování a vyskladňování zboží, paletizaci, kompletaci a kontrolu polohy dílů, a to jak v automobilovém průmyslu, tak také v dalších odvětvích, kde je zapotřebí přesně určovat polohu předmětů v prostoru. Uživatelé oce­ní jednoduché a rychlé uvedení do provozu. Společnost Cognex do­dává také „startovací sadu“ – komplet obsahující kromě softwaru se základními komponentami rovněž kamery, stativ a kalibrační desky.
 
Cognex, kancelář pro Českou republiku a Slovenskou republi­ku, e-mail: support@cognex.cz, www.cognex.com/visionpro3D