Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Vision350 – nejmenší PLC s integrovaným barevným displejem od firmy Unitronics

V současnosti se v oboru automatizace stále více prosazují barevné displeje. Výrobcům strojů umožňují zobrazit na operátorském panelu více detailů, nepřehlédnutelně zvýraznit důležité alarmy a celkově systém „oživit“.
 
Programovatelný automat s operátorským rozhraním Vision350 od společnosti Unitronics (obr. 1) je vybaven barevným dotykovým displejem a výkonným procesorem. Má mnoho možností kombinací vstupů a výstupů a podporuje komunikaci prostřednictvím Ethernetu (protokol TCP/IP), stejně jako průmyslové sběrnice a protokoly Modbus, CANopen a UniCAN. Pro přístup na dálku je možné využít také služby SMS a GPRS v síti GSM.
 
Operátorské rozhraní programovatelného automatu Vision350 je tvořeno 3,5" barevným dotykovým displejem a doplněno pamětí 3 MB pro obrázky a 512 kB pro fonty (řezy písma) – to představuje zhruba 250 obrázků a 1 024 uživatelem navržených obrazovek. Na čelním panelu PLC je pět programovatelných tlačítek, která lze popsat podle požadavků uživatele. Ze softwarových funkcí operátorského rozhraní stojí za pozornost snadno konfigurovatelné grafy, předem připravená zobrazení alarmů a podpora tvorby několikajazyčných aplikací.
 
Operátorské rozhraní programovatelného automatu Vision350 je tvořeno 3,5" barevným dotykovým displejem a doplněno pamětí 3 MB pro obrázky a 512 kB pro fonty (řezy písma) – to představuje zhruba 250 obrázků a 1 024 uživatelem navržených obrazovek. Na čelním panelu PLC je pět programovatelných tlačítek, která lze popsat podle požadavků uživatele. Ze softwarových funkcí operátorského rozhraní stojí za pozornost snadno konfigurovatelné grafy, předem připravená zobrazení alarmů a podpora tvorby několikajazyčných aplikací.
 
Výrobcem Vision350 je společnost Unitronics, sídlící v Izraeli. Již od roku 1989 vyvíjí a vyrábí programovatelné automaty s vestavěným operátorským rozhraním (obr. 2), softwarové nástroje pro jejich programování a příslušenství. Díky své rozsáhlé mezinárodní distribuční síti a přímému zastoupení ve Spojených státech amerických nabízí své produkty a služby téměř po celém světě. Při vývoji softwaru je kladen důraz na uživatelskou přívětivost a sepětí operátorského panelu s programovatelným automatem tak, aby se uživatel nemusel zabývat jejich vzájemnou komunikací a kabeláží. Všechny aktuální verze softwarových nástrojů, jako jsou programovací nástroje U90 Ladder a VisiLogic, servery UniOPC a UniDDE, nástroj pro přístup na dálku Remote Access, programátorské knihovny ActiveX a software pro automatický export dat z PLC do PC (pro MS Excel) DataXport, jsou zdarma ke stažení na stránkách www.unitronics.com
 
Petr Falc, Schmachtl CZ
 
Tab. 1. Přehled typů programovatelných automatů Vision350
 
Obr. 1. Programovatelný automat s operátorským rozhraním Vision350
Obr. 2. Sortiment nabízených operátorských panelů