Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Vision 2008: vícejádrové procesory, prostorové vidění a inteligentní kamery

Mezinárodní veletrh Vision 2008 představil ve třech listopadových dnech (4. až 6. 11. 2008) na novém výstavišti ve Stuttgartu novinky v oboru strojového vidění a identifikační techniky. Odborným garantem veletrhu je Svaz německých výrobců strojů a strojních zařízení, VDMA. Z úst jeho zástupce na veletrhu zaznělo, že růst obratu v oblasti strojového vidění v roce 2008 v Německu sice činí 6 %, ale v roce 2009 se zřejmě zastaví a trh bude stagnovat. Co se týče obratu v oboru strojového vidění v Německu, dosahují ho z více než 40 % výrobci strojů a zařízení (OEM); ti mohou v roce 2009 očekávat také jen nulový růst. Druhým určujícím faktorem pro tuto oblast bude další vývoj v automobilovém průmyslu, který
zajišťuje 26 % obratu evropského trhu strojového vidění.
 

Směry vývoje

Na letošním veletrhu Vision byly k vidění systémy paralelního zpracování obrazů pomocí vícejádrových procesorů. Software s vícevláknovou (multithreading) architekturou automaticky rozděluje zaznamenávaná data mezi jádra procesorů a po zpracování je zase spojí. To dovoluje využívat dokonalejší analytické algoritmy pro vyhodnocení obrazu, a tím zkrátit cykly kontroly kvality ve výrobě.
 
Dalším zřetelným trendem jsou inteligentní kamery s prostorovým zpracováním obrazu, které vystavovaly všechny významné firmy v tomto oboru. Výrazně roste také poptávka po snímačích obrazu, které zaujaly místo mezi optoelektronickými senzory a inteligentními kamerami a uplatňují se v řešeních strojového vidění a v identifikačních úlohách.
 
V oblasti osvětlení, které je pro výsledky řešení úloh strojového vidění zásadní, se na veletrhu Vision 2008 objevily nové LED emitující oranžovo-žluté světlo.
 

Vision-Award

Tradičně se na veletrhu Vision uděluje ocenění Vision-Award za inovativní vystavované výrobky. Letos je získala poměrně malá švýcarská firma Super Computing za inteligentní kameru leanXcam, jejíž největší předností je otevřený operační systém uClinux. Kameru lze velmi rychle naprogramovat pro danou úlohu. Je ideální i pro výrobu středně velkých sérií výrobků a dobře se uplatní i v laboratořích a výzkumných a vzdělávacích institucích.
 

Doprovodný program

Doprovodnému programu dominovalo přednáškové a diskusní fórum Industrial Vision Days, organizované svazem VDMA, kde vystoupili výrobci, uživatelé i akademičtí pracovníci. Uskutečnila se zde také panelová diskuse Big Brother is watching you, v níž odborníci na strojové vidění debatovali o tom, zda může strojové vidění přinést novou úroveň bezpečnosti. V době veletrhu se konal také velmi užitečný uživatelský workshop Vision Academy.
 
Na výstavišti byly vyhrazeny plochy pro dva speciální projekty. Jedním z nich byl Automotive Application Park, kde byla pod vedením časopisu IdustrialVision instalována linka na zkoušení autíček na hraní v měřítku 1 : 87. Druhým byl stánek nazvaný International BV Standards, kde se prezentovala sdružení podporující standardy pro strojové vidění: EMVA v Evropě, AIA v USA a JIIA v Japonsku.
 

Několik čísel závěrem

Ve dvou halách nového výstaviště ve Stuttgartu vystavovalo celkem 292 společností. Podle předběžné konečné zprávy veletržní správy Landesmesse Stuttgart GmbH navštívilo veletrh Vision 2008 přibližně 6 200 návštěvníků, z nichž 29 % bylo z Německa, ostatní přijeli z 33 zemí, převážně z Rakouska, Itálie, Švýcarska, Francie, Nizozemska či Belgie, ale také z USA, Indie, Izraele a Brazílie. Veletrh Vision 2009 se uskuteční ve dnech od 3. do 5. listopadu 2009 opět ve Stuttgartu.
(ev)
 
Obr. 1. Moderní výstaviště ve Stuttgartu je blízko od letiště