Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Virtuální konference Zoom At Technology

Z výrobních prostor příbramské firmy ZAT byla v polovině února 2020 vysílána v angličtině virtuální konference Zoom At Technology. Konferenci mohli na webu sledovat zákazníci i partneři ZAT ve více než 50 zemích světa. Šest odborníků společnosti ZAT provedlo diváky současnými trendy v energetice. Nejprve se zaměřili na současný energetický mix a jeho dopady na dodávky řídicích systémů. Na virtuální konferenci zaznělo, že s odklonem Evropy od uhlí budou v příštích dvaceti letech dodávky řídicích systémů rozděleny na decentralizovanou a velkou centralizovanou energetiku. ZAT pro decentralizovanou energetiku vyvinul několik kompaktních řešení pro řízení menších technologií, např. pro parní či vodní turbíny nebo regulátor buzení. Pro velkou centralizovanou energetiku jsou vyvíjeny speciální robustní systémy, jako je SandRA Synergy.

V reakci na divácký dotaz na malé modulární reaktory byl přiblížen vývoj a dodávka prototypu řídicího systému pro malý jaderný reaktor v Brazílii. Řídicí systém ZAT je také zaveden na výzkumném reaktoru VR-15 v Centru výzkumu Řež, kde se podařilo kvalitní regulací výkonu zkrátit dobu realizace experimentů. Diváky zajímal i vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů. Podle Františka Kurala se ZAT zaměřuje na oblast transferu a distribuce elektrické a tepelné energie.

Podle Barbory Česákové, moderátorky konference, byla v minulosti vrcholem kompetencí výroba hardwaru. Dnešní moderní řešení však už obsahují programy, které dokážou zpracovávat velké množství získaných dat pro manažerské rozhodování, optimalizaci provozu či provádět dálkovou diagnostiku. Trendem jsou také řešení IoT.

Dalším tématem bylo nakládání s velkými objemy dat (big data) a vývoj softwaru. Díky akvizici firmy Definity Systems v loňském roce ZAT získal další kompetence v oblasti zakázkového vývoje softwaru a nezávislých nadstaveb podnikových systémů. Proto se zákazníci ZAT mohou těšit na nové, moderní desktopové aplikace, ale i na stále více se prosazující cloudové a mobilní aplikace.

(ev)