Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Více variant výrobků a služeb

Automa 10/2001

Gustav Holub

Více variant výrobků a služeb

Do roku 2001 vstoupila firma Phoenix Contact s více než padesáti novinkami a inovacemi výrobků a svou obchodní strategií chce dokázat, že zákazníci mohou počítat s ještě větší péčí a širšími službami. Přání a poptávku odběratelů po specifických připojeních a po různých rozhraních bude zpracovávat nově založený řešitelský kolektiv v tzv. Solution Center. V současnosti jsou k dispozici čtyři kompaktní disky, které mají zákazníkům ušetřit čas při projektování. Pro svorkové lišty je to CD Clip Select, pro konektory desek plošných spojů Combicon Select, pro kabelovou „konfekci“ (kabely s osazenými konektory) Pluscon Select a pro přepěťové ochrany Trabtech Select (viz inzerát na druhé straně obálky tohoto čísla).

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Moduly Quickon
Modyly Quickon značně zjednodušují spojení jednotlivých zařízení s řídicími a regulačními přístroji prostřednictvím modulů snímačů a akčních členů. K velmi rychlému a snadnému spojení se používá rychlospojovací systém a kabel tak může být přizpůsoben přímo na místě určení. To vylučuje potřebu skladovat prefabrikované kabely snímačů a akčních členů. Moduly Quickon zabezpečí automatické odstranění izolace kabelů i jednotlivých vodičů a kontaktování vodičů s průřezem od 0,34 do 0,75 mm2.

Moduly, resp. jejich pouzdra jsou k dispozici ve dvou verzích: s pevně připojeným prefabrikovaným hlavním kabelem nebo s možností připojit jej prostřednictvím pružinových svorkových bloků, a to pro čtyři, šest nebo osm zařízení. V první verzi (s pevně připojeným kabelem) může být délka kabelu individuálně zvolena v rozmezí 0,5 až 50 m. Standardní typy kabelů délky 5 až 10 m jsou na skladě.

Analogové moduly pro kabelové rozvody s krytím IP65
Kromě digitálních modulů uvádí firma Phoenix Contact na trh také analogové moduly pro kabelové rozvody Interbus-Loop s vysokým stupněm krytí. Moduly jsou určeny pro řešení transparentní koncepce kabelových rozvodů strojů a výrobních center. Lze je montovat přímo na stroj. Dvoukanálový analogový vstupní modul může zpracovávat napěťové a proudové signály (0 až 10 V, 0 až 20 mA, 4 až 20 mA) s rozlišením 12 bitů.

Obr. 4.

Další modul je určen speciálně pro sledování teploty. Lze k němu připojit veškeré běžné odporové teploměry a termoelektrické články. Modul má rovněž dva kanály s rozlišením 16 bitů.

Analogové vstupní moduly s jedním kanálem mají vstup 0 až 20 mA, 4 až 20 mA nebo –10 až +10 V s rozlišením 12 bitů.

Veškeré analogové snímače jsou připojovány komerčními konektory M12. Moduly Interbus-Loop se spojují rychlospojovacím prvkem Quickon.

Miniaturní moduly snímačů a akčních členů
Nové jednořadové moduly M8 se čtyřmi, šesti, osmi nebo deseti přívody zabírají jen velmi malý prostor. Jejich malé rozměry a hmotnost příznivě ovlivňují dynamické chování ramen robotů a jiných manipulačních zařízení. Moduly jsou k dostání s pětimetrovým nebo desetimetrovým neodpojitelným hlavním kabelem. Jsou vhodné pro kabely navíjené na bubny a mají konektor M16. Univerzálně se zapojují prostřednictvím násuvných spojů, což má příznivý vliv na zkrácení prostojů strojů a zařízení v případě servisu nebo při demontáži modulu, např. před transportem stroje.

Přídavné horizontální otvory umožňují moduly montovat otočené o 90° vůči standardní montážní poloze. Tato schopnost je výhodná v drsném průmyslovém prostředí a dovoluje splnit požadavky krytí IP68.

Signální LED indikují provozní stav svorkového bloku, stejně jako stav vstupů a výstupů.

Obr. 5.

Konektory EMC M12 se zvýšenou spolehlivostí
Odstíněné konektory EMC M12 jsou chráněny kovovým pláštěm, který silně redukuje rušivé signály z elektromagnetických polí. Konektory splňují předpisy pro elektromagnetickou kompatibilitu a nesou značku shody CE. Při montáži se drátěná síťka stíněného kabelu rozprostře po velké ploše kovového pouzdra konektoru. Tím se elektricky přemostí jednotlivé části kabelu a chrání citlivé signály na jakékoliv požadované délce kabelu. Konektory M12 se čtyřmi nebo pěti kontakty (kolíky nebo dutinkami) jsou k dispozici v rovném nebo zahnutém provedení. Masivní kovové pouzdro umožňuje tyto konektory použít rovněž v drsných průmyslových podmínkách. Při zapojení všechny varianty splňují stupeň krytí IP67.

Podpůrné centrum
V rámci rozšiřování internetových služeb zřídila firma Phoenix Contact na adrese http://www.interbusclub.com podpůrné centrum

Interbus Support Center (ISC). ISC funguje již od roku 1997. V nové rubrice „Dotazy na každodenní vývoj“ jsou krátké a přesné odpovědi na často kladené otázky týkající se implementace různých rozhraní. Informační časopis Implementation Direct, vydávaný ISC a bezplatně rozesílaný zákazníkům a zájemcům o rozhraní, je rovněž k nahlédnutí na uvedené webové adrese. Aktuální vydávání tohoto dvouměsíčníku je zde doplněno o archiv, ve kterém lze nahlížet do dosud vyšlých exemplářů. Rozšířen byl také rozsah dat, jež lze přenést na vlastní počítač. Kromě aplikačních schémat a rozsáhlých informací k certifikaci přístrojů lze z internetu stáhnout soubory s krátkými popisy implementace, jakož i veškeré příručky vydané do dnešních dnů. Elektronickou poštou si lze vyžádat neprodlenou odpověď na individuální otázky.

Jak již bylo zmíněno, ISC jako kompetentní partner firmy Phoenix Contact při implementaci rozhraní Interbus působí již od počátku roku 1997. V roce 2000 zaznamenal objem produktů pro Interbus nabídnutých prostřednictvím ISC nadprůměrný růst ve srovnání s celkovým objemem trhu rozhraní.

[Highlights 2001 a tiskové informace firmy Phoenix Contact, červen 2001.]

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com