Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Více času na inovace

Běžný pracovní den softwarového inženýra stále více zaplňují údržba a opravy již hotových aplikací. Navíc se v nových projektech příliš mnoho úsilí spotřebuje na programování skutečně základních funkcí. Následky jsou známé: vystresovaní vývojáři, nedodržené termíny, nedostatečná kvalita softwaru. Řešení slibuje softwarová stavebnice mapp od B&R.

 
Pro to, aby naplnili požadavky trhu na flexibilitu, produktivitu a kvalitu konečného výrobku, musí výrobci strojů a zařízení vyvíjet rozsáhlá mechatronická řešení. Tím současně narůstá význam softwaru ve vývojovém procesu. To ovšem neznamená, že vývojáři najednou mají možnost vyvíjet zcela nové funkce. Právě naopak: přibývá práce s údržbou starších aplikací.
 

Údržba stojí spoustu času

Čím obsáhlejší je software, tím více času zabírá jeho stálá údržba. Nezřídka musí vývojář sednout do letadla, aby diagnostikoval závadu a opravil chyby na stroji přímo u jeho provozovatele. To stojí nejen peníze, ale i čas, který by bylo jistě lepší investovat do vývoje nového softwaru.
 

Jednoduché a flexibilní

Velmi náročné na čas je také programování základních funkcí. Jednoduché funkce, jakými jsou správa receptur, nastavení parametrů regulátoru nebo naprogramování osy poháněné elektromotorem, je nutné v každém novém softwarovém projektu vždy znovu nakonfigurovat, uložit do PLC a otestovat. Zkušenosti ukazují, že 50 až 80 % doby vývoje aplikace pro nový stroj je spotřebováno právě na takovéto základní funkce, které se navíc opakují v každém projektu.
 
Pro zákazníky je velkým přínosem, mohou-li obsáhlé softwarové funkce vyvíjet pomocí jednoduchých a obecně použitelných prostředků, nemusí se tak intenzivně věnovat údržbě hotové aplikace a nemusí v každé aplikaci vždy znovu programovat a testovat základní funkce. Společnost B&R plní tyto tři požadavky jedním řešením. Použitím modulárních komponent stavebnice mapp (dále mapp komponent) lze software vyvíjet v průměru o 67 % rychleji a přitom výrazně snížit náročnost jeho údržby.
 
Základení myšlenkou je nabízet zapouzdřené funkce. Například pohyb mechanické osy poháněné motorem lze velmi jednoduše konfigurovat a řídit jedním jediným softwarovým modulem, přičemž se vývojář aplikace vůbec nemusí zabývat jeho zdrojovým programem, protože ten jako mapp komponenta prošel rozsáhlými testy a je součástí vývojového prostředí Automation Studio od B&R. Takto lze snadno realizovat i komplexní softwarové projekty. Mapp komponenty přitom odpovídají platným normám, jako např. IEC 61131.
 

Jeden programátor, jeden robot, jeden den

Při využití mapp komponent zvládne jeden softwarový inženýr za jeden pracovní den naprogramovat a uvést do provozu celý robot. Stačí mu pouze přetáhnout odpovídající komponentu pomocí funkce drag and drop do aplikace v prostředí Automation Studio a potom nastavit parametry. Jde-li tedy o základní funkce, vývojový pracovník je jen konfiguruje, a nemusí psát žádný program.
 

Více času na vývoj

Díky uvedeným skutečnostem zůstává programátorovi více času na vývoj klíčových funkcí stroje nebo zařízení. „Výrobci strojů nevydělávají peníze na tom, že jejich stroje umí načíst receptury nebo otáčet osou. Rozhodující je umět dokonale naprogramovat vlastní pracovní proces stroje a tím dodat svému zákazníkovi skutečnou přidanou hodnotu,“ objasňuje podstatu věci Christoph Trappl, vedoucí oddělení mezinárodních projektů v B&R. Mapp komponenty dávají programátorům dostatek prostoru, aby právě toto dokázali.
 

Práce v týmu

Kromě toho, že mapp komponenty urychlují vývoj automatizačního softwaru, výsledná aplikace se také výrazně lépe čte a spravuje. Zatímco dříve bylo nutné naprogramovat nebo použít nesčetné funkční bloky, nyní stačí jeden jediný blok např. i na složité pohybové sekvence stroje.
 
Aplikaci s jednoduchou strukturou a méně prvky je také možné mnohem snadněji analyzovat a testovat. Rovněž diagnostika, a to především moderní diagnostika na dálku, po internetu, je v tomto případě mnohem jednodušší. Pomocí integrovaného diagnostického nástroje s webovým rozhraním mohou technici výrobce stroje, nebo dokonce i údržbáři provozovatele diagnostikovat chování jednotlivých mapp komponent, aniž by museli dopodrobna znát strukturu celého automatizačního systému. Při použití předem otestovaných komponent lze též lépe zajišťovat kvalitu aplikace. Jednotlivé komponenty totiž
staví na zkušenostech techniků B&R ze statisíců automatizačních projektů po celém světě, proto jsou velmi spolehlivé a nevyžadují žádnou údržbu ze strany vývojářů u výrobců strojů nebo zařízení.
 
Jednotlivé mapp komponenty jsou začleněny do prostředí Automation Studio od B&R. Každý uživatel tohoto prostředí je může okamžitě začít používat, vystavět na nich svou aplikaci a doplnit svůj vlastní program. Množina mapp komponent je průběžně rozšiřována a nové komponenty jsou součástí aktualizací prostředí Automation Studio.
 

Prostor pro vývojáře

Mapp komponenty poskytují pracovníkům vývoje automatizačního softwaru více svobody při programování řídicích procesů strojů a zařízení. Jsou to stavební prvky softwarové stavebnice, pomocí níž mohou vývojáři tvořit aplikace podle svých představ a stanovených zadání.
 
 
 
Příklady mapp-komponent:
  • robotika (více než 25 různých kinematik),
  • kartézské systémy CNC,
  • správa receptur,
  • cyklické ukládání hodnot,
  • řízení samostatných poháněných os,
  • elektronické převodovky a vačky,
  • PackML.