Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Veletrhy Wire a Tube v Düsseldorfu

Již počtrnácté se na výstavišti v Düssel­dorfu uskuteční dvojice veletrhů Wire a Tube, které mají dvouletou periodicitu. Od 7. do 11. dubna 2014 budou mít návštěvníci pří­ležitost seznámit se nejen s nabídkou drátů a kabelů, resp. trubek a rour nejrůznějších ve­likostí, tvarů a ze všech používaných mate­riálů, ale také s technologiemi jejich výroby a zpracování. Na celkové čisté výstavní plo­še přesahující 100 tisíc m2 se představí více než 2 000 vystavovatelů.

 
Nabídka veletrhu Wire 2014 halách 9 až 12 a 15 až 17 sahá od strojů na výrobu a zušlech­ťování drátů či svařování mříží, přes nástroje a pomocné materiály až po speciální dráty. Důležitými obory veletrhu jsou také měřicí, řídicí a regulační technika, zkušební přístro­je, dopravní systémy a obaly. V hale 15 bude k vidění tvářecí technika, technika na výrobu pružin, zatímco do haly 16 bude soustředěna nabídka strojů na svařování mříží.
 
Pro obor výroby drátů a kabelů je důleži­tý současný rostoucí odbyt u výrobců automobilů, kde se uplatní zejména dráty pro vý­robu pružin. Dobré vyhlídky v Evropě má také elektrotechnický průmysl – podle sva­zu ZVEI překonal v Německu objem výro­by elektrotechnických podniků (očištěný od cenových efektů) o 10 % loňský stav z ledna 2012, a tržby v oboru dokonce vzrostly nad rekordní úroveň roku 2008.
 
Veletrh Tube představí v halách 1 až 7.0 a v hale 7a přehled jak výchozích materiá­lů, tak i hotových trubek a rour. Návštěvníci se seznámí se stroji na jejich výrobu, s tech­nologickými nástroji a pomůckami a rovněž s měřicí, řídicí a regulační technikou a zku­šebními přístroji. Důležitými obory veletr­hu jsou automatizace skladů či řídicí a kon­trolní zařízení. Poprvé se na veletrhu Tube, v hale 7.1, uskuteční specializovaná přehlíd­ka Plastic Tube Forum.
 
Svaz Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre předpokládá, že světová poptávka po ropě a zemním plynu v dalších letech dále poros­te, a tím zvýší spotřebu ocelových trubek. Stimulující bude především zvyšování těžby z tzv. nekonvenčních ložisek ropy a zemní­ho plynu. Poptávku zlepší také rozvoj infra­struktury Číny a dalších rozvíjejících se zemí.
 
Aktuální informace k oběma veletrhům jsou uvedeny na veletržních portálech www.wire.de a www.Tube.de. Vstupenky a kata­logy je možné zakoupit v cestovní kance­láři BVV Travel (www.fairtravel.cz), která také pořádá letecký zájezd na veletrh nebo zajistí ubytování v Düsseldorfu.

(ev)