Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Veletrhy Vision a Motek budou společně

Zdá se, že po přestávce vynucené opatřeními proti koronaviru se všichni těší na veletržní sezonu v příštím roce s nadějí, že alespoň podzimní veletrhy už se budou moci konat za běžných podmínek.

Příští ročník veletrhu strojového vidění Vision se uskuteční ve Stuttgartu ve dnech 5. až 7. října 2021, souběžně s veletrhem montážní techniky, techniky pro manipulaci s materiálem a automatizační techniky Motek.

Pro české zájemce o obor automatizace strojní výroby je dobrou zprávou to, že příští rok nedojde k souběhu veletrhů Motek a MSV v Brně (MSV bude již 13. až 17. září 2021). Spojení obou veletrhů, z nichž ani jeden dříve neobsadil celé výstaviště ve Stuttgartu, navíc návštěvníkům uspoří čas i náklady.

O odložení veletrhu Vision na další rok rozhodl pořadatel, Messe Stuttgart, na základě obsáhlého průzkumu mezi vystavovateli a návštěvníky. Ačkoliv veletrh by se již letos mohl konat, ovšem jen za přísných hygienických omezení, 75 % vystavovatelů a 81 % oslovených potenciálních návštěvníků se vyslovilo pro to, aby byl odložen na následující rok.

Pořadatel využije prodloužený čas k přípravě nových projektů, např. akce Vision Start-up World, a k rozsáhlé komunikační kampani na čínském trhu. Konat se bude i oblíbený seriál doprovodných seminářů Industrial Vision Days. Počítá se též s doplněním veletrhu o virtuální prezentace. O nahrazení zrušeného veletrhu virtuální akcí v letošním roce však vystavovatelé neprojevili zájem, proto se o něm neuvažuje. Virtuální akce nedokážou naplnit hlavní cíle veletrhů: vytváření a rozvíjení osobních vztahů mezi odborníky. Ukázalo se, že přes pečlivou a nákladnou přípravu se nestaly ani místem diskusí o trendech v oboru, ani platformou pro rozhovory o budoucích investicích.

[Tisková zpráva Messe Stuttgart, 9. září 2020.]

(Bk)