Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Veletrhy Powtech a Technopharm ukázaly cestu vpřed

V německém Norimberku se ve dnech 11. až 13. října 2010 konaly Powtech, me­zinárodní veletrh techniky a přístrojů pro mechanické zpracování látek (www.pow­tech.de), a Technopharm, mezinárodní veletrh techniky pro farmaceutický prů­mysl, potravinářství a výrobu kosmetiky (www.technopharm.de).
 
Veletrhu Powtech se zúčastnilo 704 vy­stavovatelů z 29 zemí. Pro upřesnění, mecha­nickým zpracováním látek se rozumějí různé druhy mletí, míchání a sušení a dalších tech­nologií určených ke zpracování sypkých lá­tek různé hrubosti. Veletrhu Technopharm se zúčastnilo 301 vystavovatelů z patnácti zemí.
 

Inovační produkty

 
Večer prvního dne veletrhů byly uděleny ceny za inovační produkty. Omezující podmín­ky byly přísné a jasné: inovační produkt musí být dostupný na trhu, ale ne déle než dvanáct měsíců. Vítězné produkty vybírala komise slo­žená ze zástupců významných odborných mé­dií: Process, Pharmatec und Schüttgut.
 
V kategorii plnicí a balicí techniky získa­la ocenění firma Andocksysteme G. Untch (www.andocksysteme.de) za Flecozip – nově řešený uzávěr pro plnění a vyprazdňování vaků s citlivými nebo toxickými prášky, uni­verzálně použitelný pro libovolnou délku a bezpečně prachotěsný (animace je na www.andocksysteme.de/mov/mov.html).
 
V kategorii techniky pro procesní výrobu dostala ocenění firma Aerzen (www.aerzen.cz) za kompresorové agregáty Delta Hybrid se stočenými rotačními písty (nedokážete-li si před­stavit, jak vypadají, podívejte se na ani­maci na www.delta-hybrid.com). Tyto kompresory v sobě spojují výhody objemových dmychadel a šroubových kompresorů. Jsou energeticky úsporné, mají dlouhou životnost a malé provozní náklady. Samy o sobě nejsou úplnou novinkou, ale na veletrhu Powtech byly poprvé předsta­veny ve verzi pro výrobu podtlaku.
 
V kategorii techniky pro zpracování práš­kových a sypkých materiálů vyhrála společ­nost AK System (www.ak-processing.com). Cenu získala za doplnění svého mlecího za­řízení Hydro Grind o variantu Hydro Grind Dry. Zatímco předchozí verze byla určena pro mletí pastovitých a kašovitých látek, Hydro Grind Dry umožňuje zpracovávat i suché práš­ky na velmi jemné částice. V jednom zařízení lze kombinovat několik technologických ope­rací: hrubé mletí, jemné mletí, dávkování adi­tiv, následnou homogenizaci a přípravu emul­zí, suspenzí apod.
 
V oblasti techniky pro farmacii získala oce­nění firma Meridion Technologies (www.meri­dion-technologies.com) za technologie Spray­Con a DynaFreeze. SprayCon speciálními dý­zami vytvoří z kapaliny kapičky o průměru 200 až 800 μm, které jsou potom technologií DynaFreeze zmrazeny a vysušeny. Na rozdíl od klasické lyofilizace jsou zde dvě operace spojeny do jedné a výsledkem je přímo homo­genní směs mikročástic stejné velikosti, bez prachu a jiných příměsí. Tím se šetří provozní náklady a zlepšuje stabilita výrobního procesu.
 
Dostáváme se k oborům, které jsou čtená­řům časopisu Automa nejbližší. V kategorii analyzátorů částic a materiálů obsadila první místo společnost Malvern Instruments (www.malvern.com). Její Mastersizer 3000 umí po­mocí laserového světla měřit velikost čás­tic od 0,01 do 3 500 μm. V kombinaci s dis­pergátorem vzorků jej lze využít pro široké spektrum úloh v suchém i mokrém prostředí.
 
A nakonec jsem si nechal kategorii měři­cí a řídicí techniky. Zde obsadila první místo společnost Mettler-Toledo (http://cs.mt.com) za vážní modul WMC se zdokonalenou me­chanickou konstrukcí, jehož předností je přes­nost, odolnost proti vibracím a jiným nepříz­nivým vlivům a malé rozměry.
 

O veletrzích

 
Z uvedeného přehledu oceněných pro­duktů si lze učinit dobrou představu, jaké technice se tyto veletrhy věnují a které firmy na nich vystavují. Veletrhy se sice deklaru­jí jako mezinárodní, ale jsou určeny zejmé­na pro německý a německy mluvící trh. Což ovšem není právě trh malý. Zejména odbor­níkům na zpracování sypkých materiálů lze jejich návštěvu doporučit. Letos poprvé byla součástí veletrhu speciální přehlídka Clean Room Village, určená pro prezentaci techni­ky a služeb pro čisté prostory. Příště se budou oba veletrhy konat v roce 2013.
(Bk)
 
Obr. 1. Živá ukázka techniky pro ochranu před výbuchem
Obr. 2. Letos poprvé byla součástí veletrhu přehlídka Clean Room Village