Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Veletrhy Motek a Bondexpo představí výrobu jako systém

Výroba jako systém – tomuto tématu se bude věnovat 41. mezinárodní veletrh automatizace výroby a montáže Motek spolu s 16. mezinárodním veletrhem lepicí a spojovací techniky Bondexpo. Osvědčené veletržní akce se budou konat ve Stuttgartu od 10. do 13. října 2023.

Motek a Bondexpo představí celý proces průmyslové výroby. Tyto odborné veletrhy jsou díky svému zaměření na praxi již desítky let velmi důležitou základnou pro výměnu znalostí a zkušeností. „Veletrhy Motek a Bondexpo, které kdysi začínaly jako prezentace jednotlivých komponent, se postupně staly platformou pro představení kompletního systému moderní průmyslové výroby,“ vysvětluje Rainer Bachert, dlouholetý projektový manažer pořadatelské firmy P. E. Schall. „Motek a Bondexpo se vyznačují pragmatickým přístupem orien­tovaným na praxi. Návštěvníci zde najdou konkrétní, realizovatelné odpovědi na své otázky. Tento veletrh je ideální platformou pro rozhodování o investicích týkající se architektury výrobního systému, návrhu výrobních procesů a zajištění jejich vývoje v budoucnosti. To potvrzují vystavovatelé a odborní návštěvníci již desítky let,“ zdůrazňuje Bachert.

Výrobní společnosti v současnosti čelí obrovským problémům. Mezinárodní krize, změna klimatu, energetická transformace, rostoucí náklady, nedostatek kvalifikovaného personálu – firmy musí na tyto složité úkoly reagovat rozhodným způsobem, aby zůstaly konkurenceschopné. „V důsledku toho naši vystavovatelé připisují vysokou prioritu tématům, jako jsou snadné zavádění automatizace, procesy, které efektivně využívají energii a zdroje, stejně jako digitalizované výrobní komponenty,“ pokračuje Bachert. „Z tohoto důvodu nabídka veletrhů zahrnuje chytré, propojené produkty pro transport, manipulaci s materiálem a montáž,“ doplňuje Bachert. Systémy, které se snadno implementují a ovládají, jsou stejně v kurzu jako softwarově podporované procesy a moderní asistenční systémy. Ergonomie, flexibilita a nákladově efektivní procesy jsou vyžadovány více než kdy předtím. O všech těchto požadavcích a složitých otázkách budou moci dodavatelé a uživatelé diskutovat tváří v tvář na veletrzích Motek a Bondexpo 2023.

K tomu, aby firmy mohly vyrábět ještě hospodárněji a udržitelněji, musí odpovídajícím způsobem upravit svá zařízení a přizpůsobit své procesy. To je důvod, proč průmysl razantně postupuje směrem k dalším inovacím v automatizaci a digitalizaci. Pracovní postupy a testovací procesy založené na umělé inteligenci se již dávno prosadily i v automatizaci výroby. „I na veletrzích Motek a Bondexpo budou moci technici a manažeři s rozhodovacími pravomocemi diskutovat o konkrétních investičních projektech a nových řešeních,“ říká Bettina Schallová, generální ředitelka pořádající společnosti P. E. Schall.

Veletrhy Motek a Bondexpo jsou účinným marketingovým nástrojem pro mnoho již etablovaných společností, ale jsou také příležitostí pro začínající firmy, aby se ve specia­lizované přehlídce Startup Area představily odborné veřejnosti a vytvořily si potřebné kontakty; návštěvníci zde mohou najít nové, neotřelé nápady a společně diskutovat o směrech budoucího vývoje výroby.

Další informace o obou veletrzích zájemci najdou na webové stránce https://www.motek-messe.de/.

                                                     (Bk)