Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Veletrhy For Industry, For Waste a For Logistic společně

Trio odborných veletrhů For Industry, For Waste a For Logistic bylo příležitostí pro souběžnou prezentaci firem v oborech strojírenství, odpadového hospodářství a logistiky. Veletrhy se konaly ve dnech 15. až 17. dubna 2008 na pražském výstavišti PVA Letňany a byly slavnostně otevřeny vernisáží za účasti rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., ředitele odboru ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ing. Jiřího Chroustovského a zástupce starosty městské části Praha-Letňany Davida Kolínského.
 

Zájem o veletrhy roste

Rostoucí počet vystavovatelů i návštěvníků potvrzuje, že průmyslové a obchodní veletrhy jsou jedním z prostředků, které pomáhají rozvíjet obchodní aktivity firem. Statistika letošního ročníku je potěšující pro vystavovatele i pořadatele. Oproti loňskému roku byl na veletrzích For Industry, For Waste a For Logistic zaznamenán nárůst nejen počtu vystavovatelů a návštěvníků, ale také výstavní plochy. Na ploše 10 400 m2 se letos prezentovalo 311 společností ze šesti zemí světa (Česká republika, Slovensko, Belgie, Japonsko, Německo, Rakousko) a veletrhů se zúčastnilo 10 730 návštěvníků.
 
V doprovodném programu se návštěvníci měli možnost seznámit se s četnými technickými novinkami. Na seminářích a konferencích se mohli dovědět o aktuálních směrech v průmyslu a o nových výrobních technologiích.
 

Ceny Grand Prix

V rámci veletrhů byly nejlepším exponátům uděleny ceny Grand Prix. Odborná komise v čele s předsedou doc. Ing. Stanislavem Maňasem, CSc., posuzovala produkty přihlášené do soutěže podle několika kritérií: technických parametrů, použitého materiálu, předností a současného uplatnění na trhu (prototyp, sériová výroba, nultá série apod.).
 
Za řešení navržená pro strojírenské provozy získaly ceny Grand Prix For Industry 2008 (obr. 1) tyto firmy:
  • Prima Bilavčík s. r. o. (obr. 2) za multisenzorový měřicí stroj Werth Video-check EA pro měření tvarově složitých hlubokých dutin s možností rychlého a plynulého měření za chodu (on the fly); významnou vlastností je též rychlé zpracování a přenos dat,
  • ČVUT v Praze, Fakulta strojní, za stavebnicově řešenou teleskopickou výsuvnou jednotku ve šroubovém provedení s širokou možností použití zejména v rozměrově vymezeném prostoru,
  • OK Strojservis s. r. o. za moderní řešení nýtovacího stroje BalTec Process Kontrol STF-1 Expert s vyhodnocováním technologického procesu pomocí senzorů.
Přístroje a řešení navržená pro hospodaření s dopady byly hodnoceny v soutěži o ceny Grand Prix For Waste 2008, v níž uspěly firmy:
  • HN Logistic Systems s. r. o. za inovativní řešení děleného automatického vyklápěče Ultra lift s variabilním řešením pro různé velikosti nádob a podvozků,
  • Briklis, spol. s r. o., za novou generaci briketovacích lisů HLS Metal pro lisování kovových třísek.
V soutěži Grand Prix For Logistic 2008 uspěla firma Replast Produkt spol. s r. o. s průmyslovou podlahovou krytinou vyrobenou z recyklovaného PVC pro vytvoření zátěžových ploch malých i velkých rozměrů; protiskluzová krytina vyniká výbornou tepelnou izolací, chemickou stálostí, nesnadnou hořlavostí a snadno se instaluje a udržuje.
 
V rámci letošních veletrhů se také uskutečnila tradiční soutěž o nejzdařilejší expozici Top Expo. Výstavní stánky byly posuzovány podle toho, jak vyhovují pro komunikaci se zákazníkem, dále z hlediska jejich funkčnosti, vzhledu a označení expozice. Porota hodnotila všechny expozice a udělila pouze jednu hlavní cenu Top Expo společnosti Pražské služby, a. s., za architektonicky zajímavé ztvárnění expozice s důrazem na vystavované exponáty a s výrazným barevným pojetím vycházejícím z firemního vizuálního stylu.
 

Za rok na shledanou

Pořadatelem veletrhu je veletržní správa ABF, a. s., která již nyní zve na příští ročník souběžně pořádaných veletrhů For Industry, For Waste, For Surface a For 3P v roce 2009 opět v Pražském veletržním areálu Letňany.
 
Ing. Hana Pokorná, ABF, a. s.
 
Obr. 1. Cena Grand Prix For Industry
Obr. 2. Veletržní stánek firmy Prima Bilavčík, která získala cenu Grand Prix For Industry 2008 za multisenzorový měřicí stroj