Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Veletrhy Aqua-therm na evropské úrovni

číslo 11/2005

Veletrhy Aqua-therm na evropské úrovni

Letošní již dvanáctý mezinárodní odborný veletrh vytápění, větrání, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aqua-therm International Praha 2005 se bude konat od 22. do 26. listopadu ve všech výstavních pavilonech pražského Výstaviště v Holešovicích, v přídavných montovaných halách před Průmyslovým palácem a na volných plochách mezi pavilony.

Veletrhy Aqua-therm se konají v licenci pobočky mezinárodní organizace Reed Messe Wien v deseti evropských městech. U nás je pořádá pražská agentura Progres Partners Advertising, s. r. o., pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Hospodářské komory ČR a Hospodářské komory hl. m. Prahy s odbornou garancí Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR, Asociace odborných velkoobchodů a nově Společnosti pro techniku prostředí. Veletrhy pružně reagují na požadavky v oboru technických zařízení budov (TZB) a na zájmy odborné i laické veřejnosti, nyní zejména při značném zdražování topných plynů a elektrické energie.

Obr. 1.

Obr. 1. Veletrh Aqua-therm se těší zájmu veřejnosti

Během uplynulých let se mezinárodní odborný veletrh Aqua-therm Praha stal největší a nejprestižnější přehlídkou firem působících v oboru TZB. Pevně také zaujal místo v evropském veletržním kalendáři a stal se bránou umožňující výrobcům vstoupit na východoevropský trh. Důkazem je narůstající zájem o účast ze zahraničí a především zvyšující se počet zahraničních návštěvníků. Nyní je stěžejním veletrhem v oboru TZB v České republice a největším veletrhem tohoto názvu v Evropě. Avšak pod vlivem částečného celosvětového útlumu veletržního dění v posledních letech nastaly změny i v pořádání veletrhu Aqua-therm. Mnohé firmy, které se dříve prezentovaly samostatně, se sloučily a někteří zahraniční vystavovatelé si našli tuzemské zástupce. Tato postupná koncentrace v oboru, co se týče výrobců i poskytovatelů služeb, se projevila v poklesu celkového počtu vystavovatelů oproti předchozím rokům. Na úrovni pražského veletrhu to však nic neubralo, což dokazuje i loňský ročník: do Prahy se sjelo 455 vystavovatelů z patnácti zemí a veletrh zhlédlo přes 42 000 návštěvníků, z nichž bylo 2 100 ze zahraničí. Z toho bylo 28 000 obchodníků a odborníků.

Letošní dvanáctý ročník veletrhu zaznamená další kvalitativní změnu. Rozhodujícím způsobem se mj. zvýší počet zahraničních vystavovatelů, kteří objevili přitažlivost veletrhu Aqua-therm po vstupu České republiky do Evropské unie. Vedle tradičních kolektivních expozic Německa a Itálie nebo v loňském roce Turecka zde letos budou společné expozice Španělska, Číny a dalších zemí.

Nomenklatura veletrhu zůstává téměř nezměněna a je zaměřena na hlavní obory TZB: zdroje tepla a odvody spalin; rozvody, armatury, regulace, měření a služby pro dálkové sítě, místní sítě a přípojky; vytápění, potrubní rozvody, armatury, regulace a měření v budovách; čerpadla, dmychadla, kompresory, ventilátory; klimatizace, větrání, čištění, odsávání, sušení vzduchu a plynu; chlazení; zdravotní technika a zařizovací předměty; izolace; montážní, servisní a provozní služby, nářadí a příslušenství, bezpečnost práce; ekologické, ekonomické a úsporné využití energie; sauny, bazény, solária; informatika a poradenství pro podnikatele a občany.

Nedílnou součástí doprovodného programu veletrhu s odbornou garancí Společnosti pro techniku prostředí bude konference TZB 2005 – Nízkoenergetická výstavba s tímto programem:

  • úterý 22. 11. 2005: hledání úspor v systémech vytápění,
  • středa 23. 11. 2005: praktické zkušenosti z výstavby pasivních domů,
  • čtvrtek 24. 11. 2005: nová evropská legislativa v TZB,
  • pátek 25. 11. 2005: vytápění, větrání a chlazení obytných budov.

Mediálním partnerem doprovodného programu je www.tzb-info.cz

Další informace o veletrhu, doprovodném programu a připravovaném dění na výstavišti lze najít na internetových adresách http://www.ppa.cz nebo http://www.tzb-info.cz

(vc)