Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Veletrh SPS/IPC/Drives v roce 2008 opět „povyrostl“

Každý rok píšeme o tom, že veletrh SPS/IPC/Drives byl zase o něco větší než minulý ročník, a ani letos nemohu napsat nic jiného: veletrhu ročníku 2008, který se konal 25. až 27. listopadu v Norimberku (SRN), se zúčastnilo 1 386 vystavovatelů, tj. o 65 více než v roce 2007, výstavní plocha narostla díky nové hale 10 na 94 700 m2 ve srovnání s rokem, tedy o 6 800 m2 2007, a počet návštěvníků, kterých bylo 48 105, byl také o 2 143 větší než v roce 2007. Vzrostl počet i podíl zahraničních vystavovatelů, a to i díky vystavovatelům z České republiky: zatímco v roce 2007 zde vystavovaly tři české firmy, v roce 2008 jich bylo (včetně spoluvystavovatelů a účastí ve společných expozicích) osm. A to nepočítám, že v mnoha stáncích společností, které mají zastoupení v České republice, byl českým návštěvníkům k dispozici česky mluvící odborný personál. Do Norimberku totiž míří nemálo českých techniků a odborníků na automatizaci, především z oboru strojní výroby, kteří se zde chtějí seznámit s novinkami na trhu i s tím, co se teprve chystá. SPS/IPC/Drives je totiž významnou přehlídkou novinek a trendů; nejen pro německé firmy je to vhodná příležitost uvést na trh nové produkty a seznámit odbornou veřejnost se směry vývoje. Přes to všechno zůstává veletrh SPS/IPC/Drives stále orientován především na německý trh: i pro zahraniční vystavovatele, kteří přijeli z 33 zemí světa, je primárním důvodem, proč na veletrhu vystavovat, představit své výrobky a služby německým zákazníkům.
 

Klíčová témata

Na veletrhu lze najít vše z oboru elektrické automatizace pro strojní výrobu: řídicí techniku, průmyslové počítače, ovládací panely, elektrické pohony, prvky průmyslové komunikace, software pro průmyslovou výrobu, snímače, jednotky rozhraní a elektromechanické a mechatronické prvky a periferie.
 
Klíčová témata, která byla prezentována nejen ve stáncích jednotlivých firem, ale i v rámci doprovodného programu, byla Ethernet v automatizaci, bezpečnost a zabezpečení automatizovaných systémů a řízení polohy a pohybu. Speciální témata, jimž se věnovala např. diskusní fóra, byla RFID v automatizaci, bezdrátové komunikace v automatizaci a web v automatizaci. Tradičně byl zájem také o společné stánky, umístěné pravda trochu stranou hlavního proudu návštěvníků. Byly to např. Open Source meets Industry, kde zúčastnění vystavovatelé vysvětlovali výhody softwarových řešení založených na otevřeném zdrojovém kódu, nebo společný stánek sdružení AMA, kde byly prezentovány novinky a trendy v oboru snímačů a měřicí techniky.
 
Protože velkým problémem nejen v automatizaci je prodej padělků a napodobenin značkových produktů, věnovala se tomuto tématu expozice sdružení VDMA. Prodej padělků nepoškozuje jen originálního výrobce, ale může způsobit značné škody také zákazníkům, protože napodobeniny zpravidla nedosahují takové kvality jako originály. V automatizaci mohou být škody způsobené havárií stroje a následnou odstávkou výroby zvláště citelné, problém padělků je zde tedy nadmíru palčivý.
 

Jak dál?

Veletržní správa Mesago spolu s radou složenou ze zástupců vystavovatelů uvažuje, jak udržet vysokou úroveň veletrhu a dále ji rozvíjet. K tomu společně stanovily tři základní úkoly:
 • posilovat profesionální atmosféru veletrhu,
 • podporovat funkční ukázky ve stáncích,
 • zajistit odborným návštěvníkům vysokou „hustotu“ informací.
I nadále zůstane hlavním tématem veletrhu elektrická automatizace. Návrhy na rozšíření tematického obsahu nebyly přijaty, protože návštěvníci na veletrhu hledají právě informace z oboru elektrické automatizace pro strojní výrobu; rozšíření o další témata by mohlo jasnou a sdělnou koncepci veletrhu rozmělnit.
 
V roce 2009 se bude veletrh SPS/IPC/Drives konat 24. až 26. listopadu. Bližší informace pro zájemce o aktivní účast na veletrhu lze najít již nyní na webové stránce www.mesago.de/sps.
 
Petr Bartošík
 
Obr. 1. Diskusní fórum ZVEI na SPS/IPC/Drives 2008 na téma web v automatizaci

 

Vystavovatelé z České republiky

Veletrhu SPS/IPC/Drives 2008 se zúčastnili tito vystavovatelé z České republiky:
 • ANF Data, součást Siemens IT Solutions and Services, společnost, která nabízí komplexní služby zákazníkům v oblasti průmyslové informatiky a je mj. testovací laboratoří pro produkty využívající komunikační standard Profinet (vystavovala v rámci společného stánku sdružení Profibus Nutzerorganisation),
 • ATAS Elektromotory Náchod, výrobce elektromotorů pro automatizaci, regulaci i všeobecné použití,
 • DAC Electric, česko-nizozemská společnost, která se specializuje na vývoj, výrobu a dodávky speciálních elektrických pohonů a strojů,
 • EMKO Case, firma, která se zabývá vývojem a výrobou mechanických celků určených zejména pro elektrotechnické a elektronické výrobky, např. standardních i zákaznicky specifických počítačových skříní,
 • FCC Public, vydavatel časopisu Automa (ve společném stánku odborného tisku),
 • Iconics Europe, v Plzni sídlící zástupce americké softwarové společnosti Iconics, která je výrobcem a dodavatelem vizualizačního softwaru pro průmyslovou automatizaci, řízení podniku, správní a obchodní činnosti (vystavoval ve společném stánku s mateřskou firmou a německým zástupcem Iconics GmbH),
 • OPC Labs, softwarová firma vyvíjející produkty pro OPC (vystavovala ve společném stánku OPC Foundation),
 • VUES Brno, společnost, která se zabývá zvláště vývojem a výrobou speciálních nestandardních střídavých elektrických strojů, elektrických pohonů a zkušebních pracovišť s dynamometry.