Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Veletrh SPS/IPC/Drives v Norimberku: automatizace je opět v kurzu

Veletrhu SPS/IPC/Drives jsme na stránkách časopisu Automa věnovali již hodně prostoru. Některé zajímavé novinky jsme představili v souhrnném článku v listopadovém čísle. Na webových stránkách www.automa.cz byly aktuálně zveřejňovány reportáže z jednotlivých veletržních dnů, včetně dojmů z návštěvy jednotlivých stánků. V mnohých z nich bylo možné se setkat s česky hovořícími zástupci vystavovatelských firem. Není divu, protože mezi českými odborníky na automatizační techniku je o veletrh stále větší zájem.
 
Pro ty, kterým reportáž na webu unikla, přináší tento článek její zkrácenou a upravenou verzi.
 

Úvodní tiskové konference

 
Úvodní tisková konference pořadatelů veletrhu SPS/IPC/Drives (obr. 1) se nesla ve znamení optimismu: krize byla překonána, čeká nás období růstu – a veletrh SPS/IPC/Drives chce být při tom. Optimistickou náladu potvrdila i následná tisková konference německé společnosti elektroinženýrů ZVEI, na které byly uvedeny statistické výsledky vývoje na trhu s elektrickými pohony a prostředky pro automatizaci výroby. V oblasti pohonů je silným trendem jejich energetická úspornost. Je to dáno nejen odpovědným vztahem uživatelů k životnímu prostředí, ale i regulatorními předpisy EU: od 16. 6. 2011 se budou smět dodávat jen pohony s energetickou účinností třídy IE2 a lepší a další zpřísnění budou následovat. Velkou výzvou pro elektrické pohony je také vývoj elektromobilů.
 
V oblasti automatizační techniky zůstává Německo čtvrtým největším výrobcem i čtvrtým největším trhem na světě, za Čínou, USA a Japonskem. Vývoj v automatizaci kopíruje vývoj v průmyslové výrobě jako celku. Statistické výsledky hlásí návrat k růstu ve všech rozhodujících ukazatelích: obratu, objemu výroby, objemu přijatých zakázek, dovozu i vývozu.
 
Co se však stává stále větším problémem, to je demografický vývoj. Průměrný věk inženýrů se neustále zvyšuje a dorostu je nedostatek. Přitom o inženýry, a zvláště o elektroinženýry a strojní inženýry, mají firmy velký zájem.
 

Phoenix Contact klade důraz na bezpečnost a efektivitu

 
Bezpečnost a technika pro udržitelný rozvoj, to jsou pilíře palety novinek od společnosti Phoenix Contact. Pokud jde o funkční bezpečnost automatizovaných systémů, Phoenix Contact nabízí vše od jednoduchých bezpečnostních relé, přes propracovanější komponenty až po prvky pro bezpečnostní síťovou infrastrukturu.
 
V oblasti techniky pro udržitelný rozvoj vsadil Phoenix Contact na komponenty pro fotovoltaické elektrárny (jeho systém Sunclix byl představen v listopadovém vydání časopisu Automa) a pro větrné elektrárny.
 
Významný je také podíl společnosti na vývoji jednoduchého, jednotného a spolehlivého konektoru pro dobíjení elektromobilů.
 
Zmínit lze také bohatou nabídku společnosti Phoenix Contact v oboru průmyslových komunikačních zařízení: firma dodává veškeré potřebné komponenty, včetně bezpečnostních. Loňskou novinkou je vstupně-výstupní systém Axioline, neobyčejně rychlý, jednoduchý a robustní.
 

Kontron, Intel a Altera se spojily při vývoji nového produktu

 
Velmi zajímavou novinku společně představily firmy Kontron, Intel a Altera. Konfigurovatelný procesor je elektronická součástka, která v jednom čipu kombinuje procesor Intel Atom a hradlové pole od společnosti Altera. Přínosem spojení obou prvků do jednoho čipu je jednodušší konstrukce zařízení, nižší náklady a větší spolehlivost, než by měl systém se dvěma oddělenými součástkami. Okruh možností potenciálního využití je obrovský: doprava, průmyslová automatizace, robotika, zabezpečovací systémy, vojenství atd. najdou zájemci v příštím čísle časopisu Automa.
 

Beckhoff

 
Ve stánku společnosti Beckhoff mě uvítali pánové Jiří Holík a Jindřich Nikodem z brněnské společnosti Dyger a předvedli mi novinky, které jistě zaujmou i jejich české zákazníky. Zejména je to svorkový modul pro malé servopohony, který dosud v sortimentu společnosti Dyger scházel. Hovořili také o významu bezpečnostních modulů TwinSafe pro moderní konstrukci strojů a strojních zařízení. Tyto moduly jsou nyní k dispozici i v provedení s krytím IP67. Dlouho očekávanou novinkou, která bude na trh uvedena v roce 2011, je TwinCAT 3, nová verze inženýrského prostředí s těmito přednostmi:
  • jednotný software pro programování a konfiguraci,
  • integrace systému Visual Studio,
  • více volnosti při volbě programovacího jazyka,
  • podpora objektově orientovaného rozšíření IEC 61131-3,
  • použití C/C++ jako programovacího jazyka pro úlohy reálného času,
  • vazba na Matlab/Simulink,
  • podpora vícejádrových procesorů a 64bitových operačních systémů,
  • snadná migrace projektů z TwinCAT 2.

Eaton

 
Ve stánku společnosti Eaton jsem měl schůzku s panem Michalem Zajíčkem, aplikačním inženýrem společnosti Eaton. Protože pan Zajíček má na starosti zákazníky z řad OEM, hovořili jsme zejména o produktech určených pro tento okruh zákazníků. Jsou to pohony, měniče frekvence, řídicí technika, stále důležitější bezpečnostní prvky a také propojovací systém Smartwire DT. Zákazníci stále častěji oceňují jeho výhody: snadné zapojení, možnost změn konfigurace připojených zařízení na dálku a přenos diagnostických informací.
 

Texas Instruments

 
Společnost Texas Instruments se letos představila v samostatném stánku a ukázala, že umí dodávat nejen jednotlivé komponenty, ale také ucelené systémy pro výrobce strojů a strojních zařízení i pro výrobce automatizační techniky. Konkrétně jde o systémy pro HMI, průmyslovou komunikaci, PLC, řízení pohonů a snímače.
 

Balluff

 
S inženýrem Lubomírem Benešem z pražského zastoupení společnosti Balluff jsme ve stánku diskutovali o měnící se situaci na trhu v České republice i v Evropě, o veletrzích a komunikaci se zákazníky, ale nevynechali jsme ani technické otázky. Pan Beneš upozornil především na rozšiřující se nabídku prostředků pro průmyslovou komunikaci od společnosti Balluff. Balluff se hodlá v tomto oboru výrazněji prosadit. Nejde jen o komunikační systém IO-Link, který jistě není třeba čtenářům časopisu Automa představovat, ale také např. o CC-Link, populární zejména v Asii a významný pro české vývozce do tohoto regionu.
 

Danfoss

 
Ve stánku firmy Danfoss jsem se setkal s pány Janem Janečkem, prodejním inženýrem z českého zastoupení, a Martinem Černým, který má na starosti školení o produktech firmy Danfoss v celé střední Evropě. Na SPS/IPC/Drives byly z nabídky firmy Danfoss prezentovány elektrické pohony. Zejména v oblasti měničů frekvence má firma bohaté zkušenosti: vždyť první měniče frekvence uvedené na trh vyrobila právě firma Danfoss. V současné době moderní měniče již vypadají jinak než jejich předchůdci a také toho mnohem více umějí. Pro Danfoss jsou v tomto oboru klíčová hesla modularita, flexibilita, kompatibilita a maximální uspokojení potřeb zákazníka.
 

Vacon

 
Ve stánku společnosti Vacon jsem se zajímal zejména o novinku: měniče Vacon 100 Motor Mountable. Jde o měniče frekvence s vestavěným řízením pohonu, které lze umístit v provozních podmínkách přímo na motor. K dispozici jsou pro výkony 1,1 až 30 kW a jejich krytí je IP66. Heikki Hiltunen, viceprezident společnosti Vacon, řekl, že o nový produkt je velký zájem, a to i v České republice.
 
Společnost Vacon na veletrhu také oznámila počátek spolupráce s firmou F-Secure, zabývající se antivirovou ochranou. Důvodem je známý útok počítačového červu Stuxnet, prvního, který je určen speciálně pro útoky proti průmyslovým informačním a řídicím systémům. Napadá systémy SCADA a dokáže změnit program v PLC. V případě červu Stuxnet šlo o vysoce profesionálně vedený útok, jehož cílem bylo s největší pravděpodobností ochromit jaderná zařízení v Íránu. Příště však může být cílem podobného útoku kdokoliv. Podrobnosti o ochraně automatizační techniky před podobnými útoky přineseme v některém z následujících čísel.
 

Iconics

 
Pracovníci firmy Iconics mi předvedli MobileHMI – to je, jak název napovídá, software pro HMI určený pro mobilní zařízení, nově i pro operační systém Windows Phone 7. Hlavním úkolem tohoto softwaru je poskytovat vedoucím pracovníkům základní klíčové ukazatele o činnosti a efektivitě dané linky, výrobního úseku nebo závodu. Přenášet lze také výstražná hlášení, hlášení o provozních událostech a časové průběhy provozních veličin.
 
S panem Zdeňkem Zadákem jsme si povídali o realizovaných projektech v České republice. Jestliže to čas, finance a koncový zákazník dovolí, s některým z nich seznámíme i čtenáře časopisu Automa.
 

Předběžná závěrečná zpráva

 
Ihned po skončení veletrhu vydala pořádající veletržní správa Mesago předběžnou závěrečnou zprávu. Veletrhu se zúčastnilo 1 323 vystavovatelů a 52 028 návštěvníků. Obě čísla jsou větší než loni. Zvlášť výrazný byl nárůst počtu návštěvníků ze zahraničí. Bylo nás plných 34 %. To svědčí o sílícím mezinárodním charakteru veletrhu – již dávno to není jen bavorský nebo jen německý veletrh.
 
Rostoucí význam veletrhu si uvědomují i vystavující firmy, z nichž mnohé po skromnějším roce 2009 pojaly své expozice velkoryse. Uvést lze např. Siemens, který se z tradiční haly 9 přestěhoval do haly 2, kde měl více prostoru, aby předvedl svůj sortiment v plné šíři a představil také novinku, údajně největší za posledních patnáct let: TIA Portal, inženýrské prostředí pro
kompletní návrh projektů od počátečních fází, přes realizaci až po následné změny a rekonfigurace. Heinz Eisenbeiss, vedoucí komunikace divize Siemens Industry Automation, hodnotí rozhodnutí představit tuto novinku právě zde jako správné: „Kvantita i kvalita rozhovorů, které jsme ve stánku vedli, byly na špičkové úrovni.“
 
Nejen vystavovatelé, ale i návštěvníci se o veletrhu vyjadřují pochvalně. Za všechny názor Michaela Friedla z firmy ATEF Euringer & Friedl: „Dnes ráno vzal náš koncept řešení problému, kterým se právě zabýváme, za své. Zjistili jsme totiž, že celou úlohu lze řešit jinak a jednodušeji. No, a takhle je to tady každý rok. Pokaždé tu najdeme něco, o čem si řekneme: To je skvělé! Přesně to jsme potřebovali!“
Petr Bartošík (foto: Mesago)
 
Obr. 1. Na úvodní tiskové konferenci vystoupil Johann Thoma, ředitel pořádající společnosti Mesago Messemanagement GmbH
Obr. 2. Rozhovory vytvářejí příležitosti
Obr. 3. Na veletrhu se setkává kompetence vystavovatelů s odborným zájmem návštěvníků
Obr. 4. Proud návštěvníků byl nepřetržitý po všechny tři dny