Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Veletrh SPS/IPC/DRIVES 2000 zve k účasti

Automa 7/2000

-sk-

Veletrh SPS/IPC/DRIVES 2000 zve k účasti

Obr. 1.

Již pravidelně se v posledních letech vždy od úterý do čtvrtka posledního listopadového týdne koná v Norimberku odborný veletrh s kongresem zaměřený na elektrickou a elektronickou měřicí a automatizační techniku – SPS/IPC/DRIVES. Nejinak tomu bude i letos.

Veletrh s kongresem SPS/IPC/DRIVES 2000 se uskuteční ve dnech 28. až 30. listopadu 2000. Koncipován je jako prestižní evropská akce pro odvětví automatizační techniky, nedílně tvořená kompaktní veletržní expozicí a odborným kongresem, jež jsou věnovány komponentám a systémům elektrické a elektronické měřicí, řídicí a automatizační techniky.

Hlavními tématy veletrhu budou elektrická a elektronická měřicí a řídicí technika, elektrické pohony, technika komunikačních sběrnic a sítí a komunikace v průmyslu všeobecně, informační technologie (IT) ve vztahu k automatizaci, včetně vertikální integrace dat v podniku, vizualizace, software, hardware a periferní zařízení pro automatizaci, průmyslová čidla a snímače, zpracování obrazové informace a zabezpečovací technika – přehled nabídky, novinek a trendů.

Souběžně se konající kongres nabídne mj. informace o aktuální problematice dotýkající se všech fází životního cyklu automatizačních systémů. O náplň kongresu se stará nezávislý programový výbor, orientující obsah kongresového jednání především na potřeby uživatele.

O šíři záběru akce SPS/IPC/DRIVES svědčí následující bilance roku 1999: 540 vystavovatelů na 30 000 m2 výstavní plochy, 16 401 odborných návštěvníků (z toho 1 148 ze zahraničí, tj. 7 %) a 690 účastníků kongresu. Mezi zahraničními návštěvníky převládali zájemci z Rakouska (34 %); pozadu nezůstala ani ČR (14 %, tj. 160 návštěvníků), následovaná Švýcarskem (13 %), Itálií (10 %), Nizozemím (5 %) atd. Každý druhý návštěvník veletrhu byl činný v oboru elektrických pohonů nebo řídicí techniky, v elektrotechnice anebo ve strojírenství a asi 61 % jich pracovalo v konstrukci a vývoji nebo ve vedení firem. Třetina návštěvníků byla zaměstnána v podnicích s méně než padesáti pracovníky, třetina v podnicích s 50 zaměstnanci až 1 000 zaměstnanců a třetina v podnicích ještě větších. Na 43 % jich na veletrhu hledalo konkrétní řešení svých problémů a 30 % návštěvníků plánovalo pořízení příslušných technologií.

Co se týče dalšího ročníku, rozhodně překoná ty předchozí

Veletrh SPS/IPC/DRIVES 2000 se uskuteční ve čtyřech halách norimberského výstaviště (vloni ve třech). Na výstavní ploše 34 000 m2 je očekáváno přibliřžně 600 vystavovatelů, z nichž bude více než 100 nových, kteří se na tomto veletrhu představí poprvé.

Podobně jako dosud budou i na veletrhu SPS/IPC/DRIVES 2000 přímo ve veletržních halách organizovány oblíbené firemní prezentace produktů i pódiové diskuse, moderované reprezentanty odborných nakladatelství.

Novinkou bude společný stánek firem působících v automatizaci krátkou dobu, s volným vstupem i pro „nedávno narozené“ firmy z Rakouska a ostatních zemí střední a východní Evropy.

Mezi cíli vytyčenými pořadatelem, veletržní společností MESAGO, pro rok 2000 dominují tyto: posílit pozici této prestižní akce v odvětví měřicí, řídicí a automatizační techniky, získat další vystavovatele z oblastí průmyslové komunikace, zabezpečovací techniky a elektrotechniky a přilákat větší počet návštěvníků z Rakouska, Itálie, Česka a Maďarska.

Veškeré další údaje o veletrhu a kongresu SPS/IPC/DRIVES, včetně aktualizovaných seznamů vystavovatelů, jsou k dispozici na http://www.mesago.de/sps, popř. na adrese MESAGO Messemanagement GmbH, Rotebühlstrasse 83-85, D-70178 Stuttgart, tel.: 0049 711/619 46, fax: 0049 711/619 46-98, e-mail: sps@mesago.de