Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Veletrh SPS 2021 se uskuteční jako reálná událost doplněná o virtuální prezentace

Společnost Mesago Messe Frankfurt, pořadatel veletrhů SPS, plánuje letos návrat z virtuálního do reálného světa. Veletrh se bude konat ve dnech 23. až 25. listopadu 2021. Reálná akce bude doplněna virtuálními prezentacemi pro ty návštěvníky, kteří nebudou moci do Norimberka přijet osobně.

„Osobní interakce tváří v tvář, intenzivní konzultace, diskuse s odborníky a celková veletržní atmosféra jsou těmi hlavními součástmi veletrhu SPS,“ vysvětluje Sylke Schulz-Metznerová, viceprezidentka společnosti Mesago odpovědná za veletrh SPS. Není to jen její názor: „Tohle slyšíme znovu a znovu od vystavovatelů i návštěvníků, a proto s velkým nadšením pracujeme na tom, aby se veletrh letos uskutečnil.“

 

Celá škála chytré automatizace a digitalizace

Nyní je na veletrh přihlášeno přibližně 700 vystavovatelů. Chuť na osobní schůzky a živé setkání s moderní technikou se nijak nezmenšila. Přihlášeny jsou firmy všech kategorií, od start-upů po globální společnosti. Všichni zde chystají předvést inovace a inteligentní řešení v praxi.

Pořadatel na svých webových stránkách uvádí, že hygienická opatření, připravená už pro loňský veletrh, který nakonec musel být zrušen, zůstanou v platnosti. Tato opatření, která překračují rámec zákonných omezení, budou dále přizpůsobována aktuál­ní epidemické situaci. Zahrnují např. širší uličky mezi stánky v halách nebo zvětšení prostoru ke schůzkám a čekání v exponovaných místech areálu. To pomůže udržet požadované rozestupy a omezit osobní kontakty.

 

Hybridní formát

Reálný veletrh doplní virtuální prezentace. Ty jsou určené pro návštěvníky, kteří se z různých důvodů nebudou moci zúčastnit osobně, ale též jako doplnění rozšíření reálné akce. „Veletrhy byly situací v roce 2020 těžce zasaženy, ale ukázaly se rovněž výhody digitalizace. „Ačkoliv se soustředíme zejména na reálný veletrh, plánujeme nabídnout také široký digitální obsah,“ vysvětluje Silke Schulz-Metznerová. Celý koncept se finalizuje na základě zkušeností z loňska a intenzivních rozhovorů s vystavovateli a s odborníky na digitální prezentaci, aby virtuální prezentace vhodně doplnily reálný veletrh.

 

Zůstaňte informováni

Základní aktuální informace o veletrhu se zájemci dozvědí v našem časopise, kompletně je pořadatel zveřejňuje na webové stránce sps-exhibition.com.

[Tisková zpráva Messago Messe Frankfurt, 22. 4. 2021.]

 

(Bk)