Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Veletrh Sensor+Test 2009

Veletrh Sensor+Test se bude konat ve dnech 26. až 28. května 2009 v Norimberku (SRN). Kromě přehlídky novinek a inovací ve veletržních halách bude doplněn bohatým doprovodným programem: mezinárodním kongresem, dalšími přednáškami, diskusemi, odbornými fóry a speciálními akcemi.
 
Navzdory hospodářské krizi je výstavní plocha vyhrazená veletrhu téměř vyprodána. Veletrhu se zúčastní 550 vystavovatelů a výstavní plocha v halách 11 a 12 zaujme téměř 20 tisíc m2. Umístění veletrhu v halách 11 a 12 je novinkou – veletrh se tak přiblíží kongresu, jehož jednání budou probíhat v kongresovém centru West norimberského výstaviště.
 
Letos bude pokračovat také projekt Job Tea-Time, určený absolventům technických škol a dalším zájemcům o pracovní uplatnění v perspektivním oboru senzoriky.
 
Připomínat automatizačním inženýrům význam senzoriky a měřicí techniky jistě není třeba. Senzorika je základem pro jakékoliv řízení, protože to, co je třeba řídit, je nutné nejprve změřit. Nejde přitom jen o průmyslovou měřicí techniku, ale také o senzoriku v dopravní technice, technice budov, zabezpečovací technice nebo v systémech ochrany životního prostředí. Jen v Německu se senzory a měřicí technikou podle údajů sdružení AMA zabývá přibližně 2 300 podniků a výzkumných institucí, zaměstnávajících celkem 230 000 pracovníků. Z toho přibližně 800 je výrobců průmyslové senzoriky a měřicí techniky.
 
Na veletrhu Senzor+Test budou představeny novinky v podstatě ze všech oborů technických měření. Do nomenklatury veletrhu patří měření geometrických rozměrů, délek, polohy, náklonu a otáček, síly, momentu, vibrací a rázů, kontaktní i bezdotykové měření teploty, měření optických a akustických veličin, snímače chemických veličin a detektory plynů. V oblasti převodníků se stále více uplatňují inteligentní převodníky s bohatými diagnostickými možnostmi a schopnostmi komunikovat i bezdrátově. Na veletrhu najdou návštěvníci také záznamníky dat a měřicí ústředny s mnoha funkcemi pro vyhodnocení naměřených hodnot. Častým způsobem realizace měřicí ústředny je použití měřicí karty zásuvné do slotu počítače a vhodného softwaru – na veletrhu proto návštěvníci najdou jak měřicí karty, tak potřebný software pro počítačové zpracování naměřených údajů.
 
Obzvlášť bohatá je nabídka senzorů pro použití v dopravní technice. Nepatří sem senzory jen pro automobily, ale i pro železniční dopravu nebo letectví. Senzory v těchto úlohách musí pracovat v náročných podmínkách: při trvalých vibracích, v extrémních teplotách a mnohdy i ve vlhkém a prašném prostředí, a přitom se od nich vyžaduje velká spolehlivost.
 
Nelze zapomenout ani na zkušební techniku. Na veletrhu budou vystaveny klimatizační komory, zařízení pro dynamické zkoušky odolnosti proti vibracím a rázům, ale i speciální zařízení, např. pro testování stálosti barev. Součástí nabídky zkušební techniky jsou i zkoušky odolnosti proti elektromagnetickému rušení.
 
Na kongres Sensor+Test 2009 je přihlášeno 215 přednášek a panelových prezentací. Akce se zúčastní přednášející z 21 zemí. Letos bude zdůrazněným oborem mikrosystémová technika, tedy obor, který se rychle rozvíjí a očekávají se od něj mnohé velmi zajímavé realizace výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Samostatnými akcemi v rámci kongresu Sensor+Test budou Opto 2009, mezinárodní kongres pro optiku použitou v senzorech a měřicí technice, a IRS2, mezinárodní kongres věnovaný snímačům a měřicí technice využívajícím infračervené světlo. Další přednášky a diskuse mimo jednání kongresu, dostupné všem návštěvníkům, uspořádají odborné svazy (např. VDI/VDE), výzkumné instituce (Fyzikálně-technický ústav z Braunschweigu) i jednotliví vystavovatelé.
 
Zájemcům o návštěvu veletrhu připomínáme, že k cestě do Norimberku mohou využít nejen dokončenou dálnici A6, ale také zvýhodněnou nabídku Českých drah Nürnberg E-ticket (www.eshop.cd.cz). Bližší informace o veletrhu zájemci najdou na webové stránce www.sensor-test.de.
(Bk)
 
Obr. 1. Stánky firem zaměřených na přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe na veletrhu Sensor+Test podporuje německé ministerstvo hospodářství