Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Veletrh Powtech 2016

Od 19. do 21. dubna 2016 proběhne v Norimberku veletrh Powtech, zaměřený na zpracování a analýzu práškových a sypkých látek a na manipulaci s nimi. Powtech je veletrh je periodicitou jeden a půl roku, takže minulý ročník se konal v září 2014. Tehdy byl souběžně pořádán TechnoPharm, veletrh, jehož námětem byla technika používaná ve farmaceutickém,

potravinářském a kosmetickém průmyslu (life science). Letos tyto dva veletrhy splynuly a obor bývalého veletrhu TechnoPharm nyní figuruje jako jedno z témat veletrhu Powtech s vlastními fóry a speciálními výstavními prostory pod názvem Pharma.Manufacturing. Excellence.
 
Powtech představí veškeré strojní vybavení pro zpracování a manipulaci se sypkými látkami a také pro měřicí, analytickou a řídicí techniku používanou v tomto oboru. Při výrobě prášků, granulovaných a sypkých látek pomáhá přesná analýza zajistit kvalitní výsledný produkt. Výrobci na odborném veletrhu Powtech najdou množství postupů pro zjišťování vlastností sypkých látek – od měření jejich tlaku, teploty a vlhkosti až po stanovení velikosti částic. K vidění budou jak jednoduché prosévací přístroje, tak i laserové difrakční systémy, které stanovují velikost částic s přesností na mikro- nebo nanometry. Stále žádanější jsou také optické přístroje k určování tvaru částic, které pomáhají optimalizovat konzistenci a schopnost proudění sypkých látek.
 
Ve třech odborných přednáškových fórech rozmístěných po výstavišti představí své novinky, řešení a koncepce více než 250 z celkového počtu 900 vystavovatelů.
 
Současně s veletrhem Powtech se v kongresovém centru v Norimberku uskuteční mezinárodní konference Partec o částicové technice. Posluchači budou mít příležitost seznámit se s nejnovějšími poznatky o tvorbě a shlukování částic, povlakování, měřicích metodách a rovněž o různých možnostech použití částic.
 
Veletrh Powtech proběhne v halách 1, 2, 3, 3A, 4 a 4A. Přístup do těchto hal je možný vstupní halou West nebo Mitte, které jsou naproti stanici metra. Jednodenní vstupenka stojí v předprodeji 25 eur, u pokladny 30 eur. Výstaviště bude otevřeno od 9 do 18 hodin, poslední den veletrhu (21. dubna) do 17 hodin.
(ev)
 
Obr. 1. Na veletrhu Powtech bude představeno strojní vybavení pro zpracování sypkých látek a manipulaci s nimi