Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Veletrh K 2016 odráží vývoj v oboru plastů a kaučuku

Od 19. do 26. října 2016 se na výstavišti v Düsseldorfu uskuteční veletrh plastů a kaučuku K 2016. Veletrh s tříletou periodicitou obsadí více než 170 000 m2 čisté výstavní plochy. Haly jsou přehledně členěny podle stěžejních oborů: stroje a zařízení, suroviny, pomocné látky, polotovary, technické díly a výrobky z vyztužených plastů a služby. Odborníci z výroby vozidel i obalů, elektrotechniky, elektroniky a komunikace, stavebnictví, zdravotnické techniky i leteckého a kosmického průmyslu se na tomto veletrhu dozvědí o aktuálních i budoucích možnostech použití plastů a kaučuku, o zařízeních na jejich výrobu a zpracování.

 

Předchozího ročníku veletrhu K v roce 2013 se zúčastnilo 3 220 vystavovatelů z 59 zemí – 1 061 bylo z Německa a 2 159 ze zahraničí a produkty zde prezentované si prohlédlo 217 423 návštěvníků. Také letos překročí počet vystavovatelů třítisícovou hranici a vystavovat budou firmy z více než 50 zemí. Obzvláště silně zastoupeni budou opět dodavatelé z Evropy, především z Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie a Turecka, a z mimoevropských hlavně z USA.

 

Veletrh K zřetelně zrcadlí změny na světovém trhu. Tento ročník se uskuteční v době, kdy světová produkce plastů roste. V roce 2015 bylo vyrobeno celkem 322 milionů tun plastů (v roce 2012 pouze 299 milionů tun). Výroba plastů v současnosti nejvíce vzrůstá v Asii. Jejich největším výrobcem je Čína s podílem 28 %, zatímco v Evropě se vyrobí 18 % celosvětového objemu plastů. Na tomto veletrhu již několik let výrazně narůstá počet vystavovatelů z Asie a letos se silné zastoupení očekává především z Číny, Tchaj-wanu, Indie, Japonsko a Jižní Koreje.

 

Čína je také největší výrobce plastikářských a gumárenských strojů s podílem 33,4 % celkové světové produkce (obr. 2). Co do oblastí použití je největším odběratelem plastů odvětví obalů, kde se spotřebuje 39,5 % plastů, následuje obor staveb a konstrukcí a automobilový průmysl (obr. 4).

 

Vedle plastů se bude na veletrhu vystavovat rovněž kaučuk a vše, co souvisí s jeho zpracováním. Tento obor je ale ve srovnání s odvětvím plastů menší. Kaučuku se v roce 2014 po celém světě vyrobilo celkem 29 milionů tun (z toho 17 milionů tun syntetického a 12 milionů tun přírodního).

 

Science Campus: dialog mezi výzkumem a ekonomikou

Vysoké školy a výzkumné ústavy budou mít možnost představit se na výstavní ploše Science Campus. Návštěvníci veletrhu K 2016 zde získají přehled o vědeckých aktivitách a výsledcích vývoje v sektoru plastů a kaučuku. Science Campus navíc představí čtyři ústřední témata, která v příštích letech výrazně ovlivní vývoj trhu produktů tohoto oboru:

  • efektivní využívání zdrojů,
  • digitalizaci řetězce tvorby hodnot/průmysl 4.0,
  • nové materiály,
  • lehké konstrukce.

 

Moderní postupy zpracování plastů

Na veletrhu K 2016 budou představeny stroje a zařízení pro reakční a vstřikovací postupy k výrobě lehkých komponent z plastů. Vystavovány budou metody 3D tisku a také stroje a zařízení, které pomocí zesilujících vláken a maticového plastu umožní vyrábět díly s minimální hmotností. K vidění budou hybridní materiály z plastů a kovů a všechny kombinace vláken a plastů ve všech možných formách. Termoplastické, duroplastické, bio- a polyuretanové materiály jsou kombinovány se skleněnými, uhlíkovými a jinými syntetickými nebo přírodními vlákny.

 

Veletrh zmapuje také to, jak se v plastikářství prosazují nové koncepce pro rychlou a pružnou výrobu včetně digitalizace výroby a platformy Průmysl 4.0, servisních systémů pro preventivní údržbu, zásobování náhradními díly a zajištění kvality.

 

Pro návštěvníky

Výstaviště je v době veletrhu K 2016 otevřeno od 10.00 do 18.30 h. Jednodenní vstupenka koupená na internetu stojí 49 eur a zakoupená na místě 65 eur, třídenní vstupenka stojí 108 eur při online nákupu a 135 na místě. Podrobné informace jsou uvedeny na www.k-online.com.

(ev)

 

Obr. 1. Veletrh K 2016 představí techniku na výrobu a zpracování plastů

Obr. 2. Výroba plastikářských strojů podle zemí

Obr. 3. Podíl exportu plastikářských strojů podle jednotlivých zemí

Obr. 4. Členění poptávky po plastech v Evropě podle oborů v roce 2014