Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Veletrh it-sa 2013 – tři dny o bezpečnosti IT od A do Z

Odpovědi na aktuální otázky vyvolávané rostoucími hrozbami v oblasti bezpečnosti IT nabídne již počtvrté specializovaný veletrh it-sa. Jeho letošní ročník se uskuteční na norimberském výstavišti ve dnech 8. až 10. října. Veletrh svou obsáhlou nabídkou oslovuje všechny, kdo v podnicích a úřadech odpovídají za bezpečnost infrastruktury IT, ať už jde o manažery IT, bezpečnostní manažery či správce prostředků IT, poradce v oboru IT atd. Vystavovatelé na veletrhu it-sa, specialisté ze všech oblastí bezpečnosti IT, nabídnou způsoby, jak řešit aktuální problémy, jako např. používání vlastních „chytrých“ zařízení zaměstnanci (Bring Your Own Device – BYOD), pokročilé přetrvávající hrozby nebo bezpečné využívání cloudových služeb. Kongresový program Congress@it-sa již podruhé nabídne možnost seznámit se s názory uznávaných odborníků a cíleným výběrem přednášek si v potřebné míře rozšířit vlastní znalosti.

Veletrh it-sa celosvětově patří mezi přední odborné veletrhy zaměřené na bezpečnost IT a v německy mluvících zemích je jedinou akcí svého druhu. Je pořádán každoročně, počínaje rokem 2009 při účasti 257 vystavovatelů. Ročník 2012 s 334 vystavovateli, 6 308 odbornými návštěvníky, třemi odbornými fóry volně přístupnými posluchačům ve výstavní hale, souběžným kongresem a dalšími doprovodnými akcemi opět ukázal, že veletrh it-sa pokrývá problematiku bezpečnosti IT v celé její šíři a trvale roste.

Podrobné informace o veletrhu it-sa 2013 lze získat na www.it-sa.de/en/, popř. u firmy PROveletrhy, zastupující pořadatelskou organizaci NürnbergMesse GmbH v ČR (www.proveletrhy.cz). Pro odborníky v oboru průmyslové automatizace je důležité, že prezentována bude také problematika bezpečnosti IT a řídicí techniky v průmyslu. Definitivní program prezentací na odborných fórech na výstavní ploše bude znám a zveřejněn na www.it-sa.de/forums v září. České firmy se mohu účastnit společné expozice.                                                               

(sk)