Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Veletrh For Industry v Praze ukáže směry vývoje průmyslu

Do všech oblastí strojírenské výroby stále více pronikají systémy automatizace a robotizace a určují směr budoucího vývoje – využívat moderní procesy ke zrychlení výroby. Osmý ročník veletrhu strojírenských technologií For Industry bude prezentovat světově rozšířené výrobní technologie, které směřují k efektivnímu řešení s cílem zajistit konkurenceschopnost výrobců.
 
Vzhledem k termínu jeho konání 15. až 17. dubna 2009 je veletrh nazýván „jarním svátkem strojírenství“. Pražský veletržní areál Letňany je osvědčenou adresou pro úspěšnou prezentaci a reprezentativní nabídku v oblasti strojů, zařízení, nástrojů, komponent a příslušenství. Technické podmínky umožňují představit stroje v provozu. Mezi prezentované obory patří obrábění, tváření, svařování, dělení materiálů, výroba nástrojů, metrologie a zkušebnictví. Speciální sekce veletrhu bude zaměřena na výrobce, subdodavatele a výrobní trendy v automobilovém průmyslu, který má u nás dlouholetou tradici. Velkým rozvojem prochází i obor informační techniky, nabízející systémy CAD, CAM a systémy technické přípravy výroby (TPV). Nabídka zahrnuje kompletní software a hardware pro konstrukční a projektová pracoviště. Veletrh klade důraz i na další činnosti ovlivňující výrobu, její kvalitu a užitnou hodnotu a dává prostor pro diskusi podnikatelů s autory – průmyslovými designéry.
 
Veletrh For Industry je považován za významný přínos pro veřejnou prezentaci příslušných oborů a pro další rozvoj firemních know-how, proto je připravován pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, České agentury na podporu obchodu a ČVUT v Praze.
 
Nezbývá než dodat, že i v době obchodování prostřednictvím internetu je osobní setkání se zákazníkem nezastupitelnou součástí marketingové strategie. Termín pro uzávěrky přihlášek k účasti na veletrhu za nejvýhodnějších podmínek byl stanoven na 31. 10. 2008. Na internetových stránkách www.forindustry.cz v sekci Pro vystavovatele jsou k dispozici formuláře přihlášky ve formátu PDF, které mohou zájemci elektronicky vyplnit přímo na svém počítači v programu Adobe Acrobat Reader.
 
Ing. Hana Pokorná, ABF, a. s.
 
Obr. 1. Expozice z předchozího ročníku veletrhu