Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Veletrh Eurotrans 2013 v Brně – doprava a logistika ruku v ruce

Nový mezinárodní veletrh Eurotrans se zaměřením na silniční a železniční dopravu a logistiku se bude konat od 11. do 14. září 2013 v Brně. Podle pořadatele, Veletrhy Brno, a. s., jsou základními stavebními kameny této nové výstavní akce dosavadní veletrhy Autotec a Transport a logistika. K nim přibude výstava železniční dopravy pod názvem Rail-Tec. Železniční doprava, která v několika posledních letech téměř zmizela z MSV v Brně, se na veletrhu Eurotrans dostane do popředí. Díky česko-slovenskému charakteru veletrhu se jeho součástí stal i tradiční slovenský veletrh železniční techniky Žel-Rail. Návštěvníci se tedy mohou těšit na to, že se kolejiště brněnského výstaviště opět naplní zajímavými kolejovými vozidly, která budou dopravena vlečkou vedoucí přímo do výstavního areálu. Na veletrhu budou k vidění také prostředky městské hromadné dopravy. Nosným konferenčním tématem veletrhu Eurotrans bude mobilita – přeprava osob a zboží a její alternativy v budoucnosti. Veletrh je určen především odborné veřejnosti a bude organizován jednou za dva roky. O své vize a plány týkající se tohoto nového veletrhu se s námi podělil generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jiří Kuliš.

Na základě jakých úvah jste se rozhodli pro pořádání zcela nového do­pravního veletrhu v Brně?

Dopravní veletrh Eurotrans je zaměřen především na region střední Evropy s vazbou na východní Evropu, zejména Rusko. Česká republika je významný logistický uzel Evropy. Česko, Polsko a další země jsou předními výrobci dopravních zařízení. V těchto zemích se stále ještě buduje dopravní infrastruktura. Na projektech pro dopravu a přepravu se nepodílí jen strojírenství, ale i elektrotechnický průmysl a v neposlední řadě stavebnictví. To vše dává dobrý základ pro úspěch veletrhu. Rozhodli jsem se spojit staronové specializované veletrhy – Autotec a Transport a logistika, a nomenklaturu kolejových vozidel z MSV v jeden celek, který rozšiřujeme o řídicí systémy pro dopravu, dopravní infrastrukturu a další druhy dopravy, jako je městská, letecká, lodní, včetně satelitních systémů pro dopravu, jako je Galileo.

Jakou máte představu o rozsahu veletrhu?

Mojí představou je, že Eurotrans bude o něco menší než strojírenský veletrh. Pro začátek předpokládám okolo 500 vystavovatelů na ploše 20 až 25 tisíc metrů čtverečních a přibližně 30 tisíc odborných návštěvníků. Potenciál veletrhu je obrovský, ale do konečné podoby se Eurotrans dostane až po druhém, třetím ročníku. 

Veletrh Eurotrans svým prohlášením podpořily profesní svazy a sdružení v oblasti dopravy a logistiky. Jak důležitá je pro organizátora veletrhu tato podpora? Podílejí se tyto profesní svazy také na odborné přípravě veletrhu a jeho doprovodném programu?

Spolupráce s profesními svazy je základem našich veletrhů. Veletrhy jsou platformou různých oborů a bez podpory odborných svazů si nedovedu přípravu veletrhu představit. Svazy vykonávají odbornou gesci a my jsme organizátory. Taková je naše dělba práce při přípravě veletrhu, včetně odborných konferencí. 

Doprava bývala zastoupena na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Nebude to pro MSV ztráta, když se dopravní technika bude letos na brněnském výstavišti vystavovat o měsíc dříve?

Strojírenský veletrh se vyprofiloval jako veletrh průmyslových technologií. Není to veletrh „národních úspěchů česko-slovenského strojírenství“ jako před dvaceti lety. Proto zde již nejsou vystavovány například automobily a proto se z něj v posledních dvou třech letech vytratila i kolejová vozidla. Cílová skupina návštěvníků MSV je jiná než u dopravního veletrhu Eurotrans.

Na základě jaké úvahy jste dospěli k volbě dvouletého cyklu pořádání veletrhu Eurotrans?

Inovační cyklus v dopravní technice je spíše pomalejší, proto jsme pro Eurotrans zvolili dvouletý cyklus, takže se uskuteční vždy v lichých letech, kdy se nekoná Innotrans Berlín.

Obor dopravní techniky zažívá poměrně dobré časy – investuje se do modernizace tratí, řízení a vybavení veřejné dopravy, digitalizují se systémy prodeje jízdenek apod. Jak očekáváte, že se tento příznivý vývoj odrazí na zájmu o veletrh Eurotrans?

To jsou právě ty důvody, které nás přivedly na myšlenku dopravní veletrh vytvořit. Doprava mobilita jsou a budou stejně životně důležité pro ekonomický rozvoj jako energetika. Do dopravy bude třeba stále investovat.

V dopravě se objevil i nový trend, elektromobilita. Bude mít i tento obor místo na veletrhu Eurotrans?

V případě Eurotransu jde o mobilitu, takže elektromobilita patří na tento veletrh přednostně. Objevuje se i na jiných veletrzích, ale tam má přítomnost tohoto tématu jiné poslání. Na Autosalonu z hlediska použití elektropohonů v osobních vozech a na veletrhu Amper z hlediska technického řešení, nikoliv užití. V tom je ten rozdíl.

Děkuji za rozhovor a přeji novému veletrhu šťastný start.

Rozhovor vedla Eva Vaculíková.

Obr. 1. Kolejiště na brněnském výstavišti

Obr. 2. Jiří Kuliš, generální ředitel a místopředseda představenstva Veletrhy Brno, a. s.

Podpora veletrhu Eurotrans

Záštitu veletrhu Eurotrans převzaly Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja Slovenskej republiky a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Se záměrem uspořádat dopravní veletrh v Brně souhlasí i spolupořadatelé veletrhu Autotec, Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) a spolupracující asociace – Svaz dovozců automobilů (SDA) a Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA). Ty potvrzují, že pořádání veletrhu, který bude sdružovat všechny oblasti komerční dopravy, je správná cesta. Ve veřejném prohlášení doporučilo svým členům účast na veletrhu Eurotrans jedenáct profesních sdružení z automobilového průmyslu a dopravy (viz Automa 12/2012 na str. 60). Mezi četné partnery veletrhu patří také Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA) a časopis Automa je jedním z mediálních partnerů.