Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Veletrh EMO 2011 – nejen obráběcí stroje

Nejbližší veletrh EMO se bude konat ve dnech 19. až 24. září 2011 v německém Hannoveru. Na tiskové konferenci v Praze o něm hovořil Christoph Miller, generální ředitel německého svazu výrobců obráběcích strojů VDW. VDW je z pověření výboru asociace CECIMO organizátorem tohoto veletrhu. Christoph Miller odborným novinářům přiblížil, jaký bude veletrh EMO v roce 2011 a čím se bude lišit od jeho předchozích ročníků.
 

Nová ekonomická situace podporuje investice

 
Po hlubokém propadu v roce 2009 se světové hospodářství v roce 2010 vrátilo k období růstu. Podle prognóz některých mezinárodních expertů by růst mohl pokračovat i v roce 2011. Téměř jistě to bude platit pro rozvíjející se asijské země, kde krize nebyla tak výrazná, a z toho mohou profitovat i trhy v USA a v Evropě. Období růstu s sebou nese zvýšenou potřebu investic – a to je příležitost pro výrobce obráběcích strojů.
 
O jaké investice je v současné době zájem? Především o takové, jejichž výsledkem je optimalizace průběhu výroby: zkrácení
doby výroby, snížení nákladů na jeden obrobek, lepší dostupnost výrobních strojů, zlepšení kvality výrobků a větší pružnost výroby. To v mnoha případech znamená dodat zákazníkovi k obráběcímu stroji také něco navíc. Proto budou na veletrhu EMO, který byl, je a zůstává především veletrhem obráběcích strojů, představeny nejen jednotlivé stroje, ale i výrobní linky s veškerým příslušenstvím, automatizační technika, regulované pohony, zařízení pro identifikaci a automatizaci toku materiálu, měřicí technika pro strojírenství, systémy CAx, softwarové nástroje pro simulaci výroby atd. Odborní návštěvníci tak během jediné návštěvy získají kompletní přehled o celém odvětví strojírenské výroby a setkají se s nejvýznamnějšími firmami z oboru. Orientaci jim usnadní striktní rozdělení veletrhu podle skupin strojů.
 

Služby navíc jako konkurenční výhoda

 
S pouhou dodávkou stroje nebo výrobní linky se většina zákazníků v současné době nespokojí. Stále větší roli při rozhodování investorů hraje také poskytovaný servis. Nepřetržitá dostupnost náhradních dílů s krátkými dodacími lhůtami a zajišťováním oprav a údržby kdekoliv na světě – to je pro dodavatele výrobní techniky, který se chce uplatnit na světovém trhu, v podstatě povinnost. Vítané služby navíc jsou preventivní údržba po internetu, teleservis, možnost automatického objednávání nástrojů a náhradních dílů, technická podpora a poradenství, školení uživatelů, inženýrské služby při retrofitu zařízení atd. Tato nabídka zvyšuje hodnotu stroje a je pro dodavatele, který ji poskytuje, konkurenční výhodou. Investorovi pomáhá snižovat celkové náklady na stroje či výrobní linky v průběhu celého jejich životního cyklu. A pro automatizační inženýry je to další oblast, kde se uplatní průmyslová měřicí, automatizační a komunikační technika.
 

Udržitelná výroba

 
Heslem doby je „trvale udržitelná výroba“. Pod tímto názvem se v průběhu veletrhu EMO, ve dnech 20. a 21. září, uskuteční mezinárodní kongres organizovaný Fraunhoferovým ústavem obráběcích strojů a tvářecí techniky IWU. Stěžejní témata kongresu jsou:
  • technická řešení třískových a tvářecích obráběcích strojů a výrobních procesů pro zlepšování energetické účinnosti a efektivity využívání zdrojů,
  • efektivní koncepce výrobních zařízení a procesů,
  • plánování výroby a výrobní systémy se zaměřením na udržitelnost.
  •  

Pobídka pro mladou generaci

 
Německo se stejně jako jiné země Evropy potýká s nedostatkem mladých techniků, a to všech úrovní, od kvalifikovaných dělnických profesí až po inženýry. Pod již známým heslem strojař – dobrá kariéra (v originále „německy“ Maschinenbauer – Job mit Power) bude na mimořádné přehlídce pro mládež po celou dobu konání veletrhu probíhat pestrá informační výstava na téma vzdělávání v oboru výroby obráběcích strojů. Firmy se zde představí jako atraktivní zaměstnavatelé a učni budou předvádět, co umějí vyrobit na moderních obráběcích strojích.
 

Mezinárodní účast

 
Veletrh EMO je veletrh se silnou mezinárodní účastí vystavovatelů i návštěvníků nejen z Evropy, ale z celého světa. Letos bude pozornost soustředěna na Rusko: je to velký trh s potenciálem rozvoje a přitom dostupnější než asijské země. Dne 21. září se uskuteční půldenní symposium věnované ruskému trhu s obráběcími stroji. Účastníci se zde seznámí s technickými pokyny týkajícími se vývozu do Ruska, právními aspekty a vhodnými obchodními modely pro obchodování v Rusku, s možnostmi financování v oblasti obchodu v Rusku a dalšími užitečnými informacemi.
 

EMO jako příležitost pro české vystavovatele a investory

 
EMO Hannover je velkou příležitostí také pro české výrobce i uživatele obráběcích strojů. Export českých výrobců obráběcích strojů do Německa v posledních několika letech v souvislosti s krizí výrazně zmenšoval svůj objem. Nyní, kdy v Německu roste poptávka po obráběcích strojích, je šance tento vývoj zvrátit – a účast na veletrhu EMO k tomu může přispět. Obdobná je situace v dovozu obráběcích strojů z Německa. Německo je po mnoho let nejvýznamnějším dodavatelem obráběcích strojů do Česka, ale v roce 2009 se objem dovozu obráběcích strojů z Německa zmenšil na polovinu. V roce 2010 však objem dovozu opět vzrostl a lze očekávat další růst.
 
Na veletrhu EMO se představí nejen výrobci z Německa, ale z celého světa. Návštěvníci z Česka tak budou moci na místě bezprostředně porovnat nabídku výrobců z různých zemí (včetně 25 vystavovatelů z České republiky), a to jim pomůže při rozhodování o budoucích investicích.
Petr Bartošík
 
Obr. 1. Christoph Miller, generální ředitel německého svazu výrobců obráběcích strojů VDW
Obr. 2. Roboty a automatizační technika přispívají ke zkracování doby výroby a k větší efektivitě